Биткоин седам пута вриједнији од унце злата

Вријед­ност вир­ту­ел­не ва­лу­те бит­ко­ин оба­ра све ре­кор­де. Про­шлог ви­кен­да до­сти­гла је вријед­ност од 7.600 до­ла­ра, што од по­чет­ка го­ди­не пред­ста­вља раст од чак 750 од­сто.

понедељак, новембар 13, 2017 / 01:49

У ме­ђу­вре­ме­ну, ције­на ове крип­то­ва­лу­те бла­го је па­ла, па је у пе­так бит­ко­ин врије­дио 6.800 до­ла­ра. Ко­ли­ко ова вир­ту­ел­на ва­лу­та на тр­жи­шту лу­ду­је по­ка­зу­је и по­да­так да је у че­твр­так бит­ко­ин уз­ле­тио на чак 7.888 до­ла­ра.

Ме­ђу­тим, упр­кос па­ду, не­ве­ро­ват­но је да ова ви­ру­ел­на ва­лу­та на тр­жи­шту вре­ди ско­ро се­дам пу­та ви­ше од јед­не ун­це зла­та, чи­ја је вријед­ност из­но­си око 1.200 до­ла­ра.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *