УИО БиХ: За два мјесеца одузета роба вриједна око 250.000 КМ

Службеници Управе за индиректно опорезивање БиХ су за прва два мјесеца ове године одузели разну робу у вриједности већој од 250.000 КМ, од чега највише текстила, обуће, козметике и техничке робе,саопштено је из УИО БиХ. У прошлој години овлаштени службеници УИО БиХ поднијели су 548 захтјева за покретање прекршајног поступка надлежним судовима у БиХ и […]

петак, март 7, 2014 / 12:53

Службеници Управе за индиректно опорезивање БиХ су за прва два мјесеца ове године одузели разну робу у вриједности већој од 250.000 КМ, од чега највише текстила, обуће, козметике и техничке робе,саопштено је из УИО БиХ.

У прошлој години овлаштени службеници УИО БиХ поднијели су 548 захтјева за покретање прекршајног поступка надлежним судовима у БиХ и издато је 477 прекршајних налога, због сумње да су почињени прекршаји из области индиректних пореза, а укупна вриједност одузете робе била је 6,2 милиона КМ.

Роба која је предмет царинског прекршаја, а коју службеници УИО БиХ одузимају приликом обављања својих редовних активности, има карактер привремено одузете робе, те у том смислу УИО БиХ не може њом слободно располагати.

О коначној судбини привремено одузете робе одлучују надлежни судови по основу поднесених захтјева за покретање прекршајног поступка, а одлука суда је у том погледу коначна и обавезујућа за УИО.

За правоснажно одузету робу, надлежни суд обично у пресуди наведе шта ће се с предметном робом даље дешавати, хоће ли се роба уништити, продати или нешто треће, а све у зависности од врсте робе.

Када је ријеч о продаји правоснажно одузете царинске робе, УИО БиХ такву робу продаје у складу са Одлуком о продаји царинске робе и ова управа је током прошле године организовала 100 аукција за продају робе која је одузета због утврђеног царинског прекршаја.

Вриједност робе која је продата током прошле године износила је 450.000 КМ.

Осим робе одузете због царинских прекршаја, продаје се и она која је одузета у поступку принудне наплате због неплаћања дугова.

У складу са Одлуком о продаји царинске робе, надлежни регионални центри УИО припремају спискове робе за коју су испуњени услови за продају.

У надлежним регионалним центрима формиране су комисије које врше процјену вриједности робе која се продаје, с тим што постоји могућност, ако то захтијева ситуација и специфичност одређене робе, да се ангажује и спољно лице – стручњак или судски вјештак, који ће помоћи у процјени вриједности робе која се продаје.

Вриједност робе, у коју су укључени сви индиректни порези, комисија утврђује на основу расположиве документације и стварног стања робе која се излаже продаји. Уколико се вриједност робе не може утврдити на овај начин, комисија вриједност робе утврђује на основу цијене идентичне или сличне робе на домаћем тржишту, умањене за уобичајене трошкове пословања у трговини.

Аукције су јавне и објављују се посредством веб странице УИО БиХ, на огласној табли регионалног центра који врши продају, до одговарајућих дневних листова и слично, и на аукцији могу учестовати правна и пунољетна физичка лица, као и физичка лица која обављају дјелатност регистровану код надлежног органа, под условом да положе прописани депозит.

На аукцији не могу учествовати запослени у УИО и лица која су у родбинском односу са неким од запослених у овој управи трећег кољена линијског или тазбинског крвног сродства.

Сви учесници аукције, на захтјев, треба да се идентификују предочавањем личне карте или пасоша, односно пуномоћи о заступању уколико је ријеч о заступницима.

Прије почетка аукције, понуђачи су дужни положити депозит у износу од 10 одсто од почетне цијене робе која се продаје.

Депозит се уплаћује безготовински на депозитни рачун Управе или готовином на благајни регионалног центра на сам дан одржавања аукције.

Ако прва јавна аукција не успије или ако је по окончању аукције остало непродате робе, комисија одлучује да ли ће се одржати друга аукција или ће се продаја извршити посредством директне продаје. Уколико комисија одлучи да се одржи друга аукција, она се одржава пола часа након окончања прве.

На другој јавној аукцији, минимална договорена цијена за продају робе умањује се на 75 одсто од цијене утврђене за прву јавну аукцију. Сви који су раније положили депозит за прву аукцију, имају право да учествују на другој аукцији на основу раније положеног депозита.

Ако су аукција или лицитација поништене или нису успјеле или је по окончању аукције или лицитације остало непродате робе, стварају се услови за поступак директне продаје.

Понуде за директну продају се достављају у затвореној коверти најмање 24 часа прије вршења директне продаје, коверте се отварају јавно и роба се продаје лицу са најбољом понудом.

Купац је дужан купопродајну цијену уплатити на Јединствени рачун Управе у року од пет дана од дана извршене продаје, односно од дана добијања обавјештења о окончању поступка по приговору, а роба се преузима по достављању доказа о уплати.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *