Русија уложила вето: Одбачена резолуција о референдуму на Криму

Савјет безбједности УН одбацио је данас нацрт резолуције, према којем се нелегалним проглашава сутрашњи референдум о независности Крима, након што је Русија уложила вето. За нацрт резолуције гласало је 13 држава чланица Савјета безбједности, док је Кина била уздржана. Ванредна сједница Савјета безбједности сазвана је на захтјев САД. Приједлогом резолуције не захтијева се експлицитно повлачење […]

субота, март 15, 2014 / 18:25

Савјет безбједности УН одбацио је данас нацрт резолуције, према којем се нелегалним проглашава сутрашњи референдум о независности Крима, након што је Русија уложила вето.

За нацрт резолуције гласало је 13 држава чланица Савјета безбједности, док је Кина била уздржана.

Ванредна сједница Савјета безбједности сазвана је на захтјев САД.

Приједлогом резолуције не захтијева се експлицитно повлачење руског појачања на Криму и не помиње увођење санкција, али се наводи да референдум не може да има никакву вриједност, нити да утиче на статус Крима, те тражи од свих држава да не признају резултате, пренио је АФП.

Ово је била седма сједница Савјета безбједности УН о ситуацији у Украјини током двије седмице, али ниједна није окончана конкретним договором или акцијом.0 КОМЕНТАРА

 1. Krstaši za Zapada su ponovo stigli do Rusije, kao Karlo u Jeruslaimu, Napoleon, Hitler što su bili nadomak Moskve. Ponovo najezda na rusku zemlju zelja da se zaposedne Sibir. Ostatak Istočne Evrope zapadni krstaši su okpirali, uradili su na Rusiju. Sada počenje rata sa Rusijom i već scenario Napoleona i Hitlera protiv „najenepokornijeg naroda na svetu“. Pisac scenarija Bžežinksi i njegov prthodnij Alen Dales su su prevideo neke stvari. Misli da je ruski narod pokoren u sistematskom informaiconom ratu Zapada protiv Rusije koji je trajao 70 godina.
  Dobro je za nas što je pljčkaški Zapad koji ne je okupirao kao i u prvom i drugom svetskom ratu uradio na Rusuju.
  Sada kreće protiv udar Rusije, rakete, na Berlin, Brisle, London, Pariz, Njujork, Vašington…
  Posle ruske pobede i mićemo konačno biti osobođeni od naše marionetske vlade. I mi ćemo konačna vratiti naše otete prirodne resurse i grabljivica za Zapada.
  Podsetimo se doktrine Alena Dalesa

  „Završi se rat, sve ćemo nakako urediti, izgraditi. I bacamo sve što imamo – svo zlato, svu materijalnu moć na zaglupljivanje i ukalupljivanje ljudi… Čovečji mozak, svest ljudi skloni su promenama. Posejemo li tamo haos, neprimetno ćemo im podmetnuti lažne vrednosti i primorati ih da u te lažne vrednosti veruju. Kako? Naći ćemo svoje istomišljenike, saveznike u samoj Rusiji. Epizoda za epizodom će se odigravati grandiozna po svojim razmerama, tragedija pogibije najnepokornijeg naroda, do konačnog, nepovratnog gašenja njegove samosvesti.
  Iz književnosti i umetnosti, na primer, mi ćemo postepano zatirati njihovu socijalnu suštinu, odviknuvši umetnike, ubijemo u njima volju da se bave opisivanjem, proučavanjem onih procese, koji se dešavaju duboko u narodnim masama. Književnost, pozorišta, bioskopi svi će prikazivati i proslavljati najniža ljudska osećanja… Mi ćemo na svе načine podržavati i uzdizati takozvane umetnike, koji će početi negovati i udubljivati u ljudskoj svesti kult seksa, nasilja, sadizma, izdaje – jednom rečju svaku nemoralnost… U upravljanju državom stvaramo haos i nered. Počinjemo neprimetno, ali aktivno i neprekidno doprinositi despotizmu činovnika, korupcionaša, besprincipijelnosti. Birokratizam i odugovlačenje će se potencirati kao vrline. Čestitost i poštenje će se ismejavati i nikome neće biti potrebni, pretvoriće se u tragove prošlosti. Pokvarenost i bezobrazluk, laž i obmana, pijanstvo i narkomanija, životni strah jednog pred drugim, bestidnost i izdaja… Nacionalizam i neprijateljstvo naroda, pre svega neprijateljstvo i mržnja prema ruskom narodu – sve ćemo mi to vešto i neprimetno kultivisati, sve to se rascvetava cvetom sa mnogo latica. I samo malobrojni, vrlo malo njih će naslućivati ili čak shvatati šta se dešava. Ali takve ljude ćemo staviti u bespomoćan položaj, pretvoriti u predmet ismejavanja, naći načina da ih oklevetamo i proglasimo otpadnicima društva. Čupaćemo duhovne korene, banalizovati i uništavati osnove duhovnog morala. Na taj način ćemo slabiti pokolenje za pokolenjem. Hvataćemo ljude u detinjstvu i mladalačkom dobu, glavni ulog ćemo staviti na omladinu, počećemo je izopačivati, razvraćati, moralno kvariti. Napravićemo od njih cinike, vulgarne ljude, kosmopolite“.

 2. postovani komentatore Ostao bez fabrike

  kako cesto koristite taj citat upucujem vas na rad profesora Sergeja Golunova sa drzavnog univerziteta Volgograda u kojem objasnjava porijeklo te price tj. kako je preuzeta iz romana (fikcije) Anatolija ivanova „Vjecni zov“ ali da se taj demantij u Rusiji objavio jos 2000. godine .. ovo cisto da vam se ne desi da ga I u Rusiji prestanu koristiti prije vas… http://www.academia.edu/4146306/The_Hidden_Hand_of_External_Enemies_The_use_of_Conspiracy_Theories_by_Putins_Regime

 3. http://www.arhimed007.narod.ru/g_archives_011-014.htm
  http://www.youtube.com/watch?v=EGY4JgywACE
  http://pravdu.ru/otvet_russov.htm
  http://slavs.org.ua/doktrina-alena-dallesa-rassylka-subscriberu-zakrytaya-istoriya-rusi-informatsionnaya-voina-protiv-rossii-vypusk-130
  http://ecodelo.org/mikhail_gunkin/3905-razval_sssr_razval_rossii_garvardskii_i_khyustonskii_proekty_direktiva_alena_dal
  http://topwar.ru/6708-plan-dallesa-dlya-sssr.html
  Врагов надо знать в лицо
  Доктрина Аллена Даллеса

  Директивы Аллена Даллеса, военного совет-ника США в 40-50-е годы, представляют собой ре-комендации к разрушению Советского Союза из-нутри.
  К сожалению, сейчас мы видим, что многое из того, что «завещал» Даллес сбылось. Но это не оз-начает, что война проиграна. И, в том числе, против фальшивых «культурных» ценностей и людей, их нам несущих, нужно вести непримиримую борьбу, создавая нечто Новое, Сильное и Высшее…
  Из Доктрины Аллена Даллеса (1945 г.):
  «Окончится вторая мировая война. Как-то всё утрясётся, устроится. И мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь на оболвани-вание русских людей. Посеяв там хаос, мы незамет-но подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить.
  Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная тра-гедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания.
  Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим худож-ников, отобьём у них охоту заниматься изображе-нием, исследованием тех процессов, которые про-исходят в глубинах народных масс.
  Литература, театр, кино — всё будет изобра-жать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и под-нимать, так называемых, художников, которые ста-нут насаждать и вдалбливать в сознание культ сек-са, насилия, садизма, предательства — словом, вся-кой безнравственности.
  В управлении государством мы создадим ха-ос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и поря-дочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого.
  Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх: и вражду народов, прежде всего, вражду и ненависть к русском народу — всё это мы будем ловко и незаметно культивиро-вать.
  И лишь немногие, очень немногие будут до-гадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их обол-гать и объявить отбросами общества…
  Мы будем расшатывать таким образом поко-ление за поколением… Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, раз-вращать, растлевать её. Мы сделаем из них космо-политов».
  Директива Совета национальной безопас-ности США № 20/1 от 18 августа 1948 года.
  «Наши основные цели в отношении России, в сущности, сводятся всего к двум:
  а) свести до минимума мощь и влияние Моск-вы;
  б) провести коренные изменения в теории и практике внешней политики, которых придержива-ется правительство, стоящее у власти в России… Наши усилия, чтобы Москва приняла наши концеп-ции, равносильны заявлению: наша цель — сверже-ние Советской власти.
  Отправляясь от этой точки зрения, можно сказать, что эти цели — недостижимы без войны, и, следовательно, мы, тем самым, признаём: наша ко-нечная цель в отношении Советского Союза — вой-на и свержение силой Советской власти.
  Во-первых, мы не связаны определённым сроком для достижения наших целей в мирное вре-мя.
  Во-вторых, мы обоснованно не должны испы-тывать решительно никакого чувства вины, добива-ясь уничтожения концепций, несовместимых с ме-ждународным миром и стабильностью, и замены их концепциями терпимости и международного со-трудничества.
  Не наше дело раздумывать над внутренними последствиями, к каким может привести принятие такого рода концепций в другой стране, равным об-разом, мы не должны думать, что несём хоть какую-нибудь ответственность за эти события.
  Если советские лидеры сочтут, что растущее значение более просвещённых концепций междуна-родных отношений несовместимо с сохранением их власти в России, то это их дело, а не наше. Наше дело — работать и добиться того, чтобы там свер-шились внутренние события».
  Как правительство, мы не несём ответствен-ности и за внутренние условия в России…
  Нашей целью, во время мира, не является свержение Советского правительства. Разумеется, мы стремимся к созданию таких обстоятельств и обстановки, с которыми нынешние советские лиде-ры не смогут смириться и которые им не придутся по вкусу.
  Возможно, что, оказавшись в такой обстанов-ке, они не смогут сохранить свою власть в России. Однако, следует, со всей силой, подчеркнуть что это — их, а не наше дело…
  Если действительно возникнет обстановка, к созданию которой мы направляем наши усилия в мирное время, и она окажется невыносимой для со-хранения внутренней системы правления в СССР, что заставит Советское правительство исчезнуть со сцены, мы не должны сожалеть по поводу случив-шегося, однако, мы не возьмём на себя ответствен-ность за то, что добивались или осуществили это.
  Речь идёт, прежде всего, о том, чтобы сделать и держать Советский Союз слабым в политическом военном и психологическом отношении, по сравне-нию с внешними силами, находящимися вне преде-лов его контроля.
  Мы должны, прежде всего, исходить из того, что для нас не будет выгодным или практически осуществимым полностью оккупировать всю терри-торию Советского Союза, установив на ней нашу военную администрацию. Это — невозможно, как, ввиду обширности территории, так и численности населения…
  Иными словами, не следует надеяться достичь полного осуществления нашей воли на русской тер-ритории, как мы пытались сделать это в Германии и Японии. Мы должны понять, что конечное урегули-рование должно быть политическим.
  Если взять худший случай, то есть, сохране-ние Советской власти над всей или почти всей тер-риторией, то мы должны потребовать:
  а) выполнения чисто военных условий (сдача вооружения, эвакуация ключевых районов и т.д.), с тем чтобы надолго обеспечить военную беспомощ-ность;
  б) выполнение условий, с целью обеспечить значительную экономическую зависимость от внешнего мира.
  Все условия должны быть жёсткими и явно унизительными для этого коммунистического ре-жима.
  Они могут, примерно, напоминать Брест-Литовский мир 1918 г., который заслуживает само-го внимательного изучения в этой связи.
  Мы должны принять, в качестве безусловной предпосылки, что не заключим мирного договора и не возобновим обычных дипломатических отноше-ний с любым режимом в России, в котором будет доминировать кто-нибудь из нынешних советских лидеров или лица, разделяющие их образ мышле-ния.
  Мы слишком натерпелись в минувшие 15 лет, действуя, как будто, нормальные отношения с та-ким режимом были возможны…
  Так, какие цели мы должны искать в отноше-нии любой некоммунистической власти, которая может возникнуть на части или всей русской терри-тории в результате событий войны?
  Следует со всей силой подчеркнуть, что, не-зависимо от идеологической основы любого такого некоммунистического режима и независимо от того, в какой мере он будет готов на словах воздавать хвалу демократии и либерализму, мы должны до-биться осуществления наших целей, вытекающих из уже упомянутых требований.
  Другими словами, мы должны создавать ав-томатические гарантии, обеспечивающие, чтобы даже некоммунистический и номинально дружест-венный к нам режим:
  а) не имел большой военной мощи;
  б) в экономическом отношении сильно зави-сел от внешнего мира;
  в) не имел серьезной власти над главными национальными меньшинствами;
  г) не установил ничего похожего на железный занавес.
  В случае, если такой режим будет выражать враждебность к коммунистам и дружбу к нам, мы должны позаботиться, чтобы эти условия были на-вязаны не оскорбительным или унизительным обра-зом. Но мы обязаны, не мытьём, так катаньем, навя-зать их для защиты наших интересов…
  Мы должны ожидать, что различные группы предпримут энергичные усилия, с тем, чтобы побу-дить нас пойти на такие меры во внутренних делах России, которые свяжут нас и явятся поводом для политических групп в России продолжать выпра-шивать нашу помощь.
  Следовательно, нам нужно принять реши-тельные меры, дабы избежать ответственности за решение, кто именно будет править Россией после распада советского режима.
  Наилучший выход для нас, разрешить всем эмигрантским элементам вернуться в Россию мак-симально быстро и позаботиться о том, в какой ме-ре это зависит от нас, чтобы они получили, пример-но, равные возможности в заявках на власть…
  Вероятно, между различными группами вспыхнет вооружённая борьба. Даже в этом случае, мы не должны вмешиваться, если только эта борьба не затронет наши военные интересы.
  Как быть с силой Коммунистической партии Советского Союза — это, в высшей степени, слож-ный вопрос, на который нет простого ответа.
  На любой территории, освобождённой от правления Советов, перед нами встанет проблема человеческих остатков советского аппарата власти.
  В случае упорядоченного отхода советских войск с нынешней советской территории, местный аппарат Коммунистической партии, вероятно, уйдёт в подполье, как, случилось в областях, занятых немцами в недавнюю войну. Затем, он вновь заявит о себе в форме партизанских банд.
  В этом отношении, проблема, как справиться с ним, относительно проста: нам окажется доста-точным раздать оружие и оказать военную под-держку любой некоммунистической власти, кон-тролирующей данный район, и разрешить распра-виться с коммунистическими бандами до конца традиционными методами русской гражданской войны.
  Куда более трудную проблему создадут рядо-вые члены Коммунистической партии или работни-ки (советского аппарата), которых обнаружат или арестуют или которые отдадутся на милость наших войск или любой русской власти.
  И в этом случае мы не должны брать на себя ответственность за расправу с этими людьми или отдавать прямые приказы местным властям, как по-ступить с ними. Это — дело любой русской власти, которая придёт на смену коммунистическому ре-жиму.
  Мы можем быть уверены, что такая власть сможет много лучше судить об опасности бывших коммунистов для безопасности нового режима и расправиться с ними так, чтобы они в будущем не наносили вреда…
  Мы должны неизменно помнить: репрессии руками иностранцев неизбежно создают местных мучеников…
  Итак, мы не должны ставить своей целью проведение нашими войсками на территории, осво-бождённой от коммунизма, широкой программы декоммунизации и в целом должны оставить это на долю любых местных властей, которые придут на смену Советской власти…»
  * * *
  На секретном совещании объединенного ко-митета начальников штабов 24 октября 1995 года Президент США Б. Клинтон заявил:
  «Мы затратили на устранение сильнейших держав мира многие миллиарды долларов, и уже сейчас близки к тому, что у русских называется са-моокупаемостью. За четыре года мы и наши союз-ники получили различного стратегического сырья на пятнадцать миллиардов, сотни тонн серебра, зо-лота драгоценных камней и т.п.
  Под несуществующие проекты нам переданы, за ничтожно малые суммы, свыше двадцати тысяч тонн алюминия, две тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и т.д. Многие наши военные и бизнесме-ны не верили в успех предстоящих операций. И на-прасно.
  Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке».
  Развал СССР и взятие образовавшихся, в ре-зультате этого, государств под контроль, кроме во-енных задач, приносит и чисто экономические при-были, такие, как устранение конкурентов, так и жи-вые деньги…

 4. relikvijo prošlosti,
  komunistička vremena se neće vratiti.

  ne seri.

  baš te volim zajebavati ovako virtuelno, a potrefiće se situacija gdje ću imati tu čast i uživo.

 5. inspektore Siniša Božiću tebe su otpisali tvoji nalogodavci sa Zapada, ko potrošen kondom si za njih.
  A otpisali su te i u Srbiji tako da nigde nisi prispio kad rusi pobede.

 6. Jasna je sudbina vas idajnika-plačenika, nakon što vas upotrebe, ovde ste žigosani od naroda dok ste živi, tamo na zapadu vas neće, niko ne ceni izdajnike i plačenika, vele ako ste izdali svoj narod, izdaćete i njih, nigde vas neće, kod njih ti neće dati posao, čak ni ulicu da meteš.
  Razmišljaš li o tome šta će biti s tobom kad Rusija pobedi?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *