Пет милиона КМ за подстицај запошљавања

Министарство индустрије, енергетике и рударства расписало је данас Јавни позив за избор корисника подстицаја за запошљавање незапослених лица у Републици Српској, којима ће бити додјељена бесповратна новчана средстава. Укупна средства за додјелу подстицаја по јавном позиву износе 5.000.000 КМ, а извор средстава је Буџет Републике Српске. „Средства подстицаја износиће 2.500 КМ по једном новозапосленом раднику, […]

петак, април 29, 2011 / 19:11

Министарство индустрије, енергетике и рударства расписало је данас Јавни позив за избор корисника подстицаја за запошљавање незапослених лица у Републици Српској, којима ће бити додјељена бесповратна новчана средстава.
Укупна средства за додјелу подстицаја по јавном позиву износе 5.000.000 КМ, а извор средстава је Буџет Републике Српске.

„Средства подстицаја износиће 2.500 КМ по једном новозапосленом раднику, а исплаћиваће се сљедећом динамиком: 50% средстава одмах по потписивању уговора о коришћењу подстицаја, а 50% средстава након шест мјесеци од дана потписивања овог уговора“, рекао је министар индустрије, енергетике и рударства др Жељко Ковачевић.

Он је истакао да је министарство задужено за реализацију, праћење и анализу спровођења Уредбе о подстицајима за запошљавање незапослених лица у Републици Српској, као и провођење процедуре додјеле средстава, о чему ће извјештавати Владу Републике Српске.

„ Пореска управа Републике Српске ће по истеку сваког квартала вршити контролу броја запослених и контролу плаћања пореза и доприноса код корисника подстицаја и о томе извјештавати министарства финансија и индустрије, енергетике и рударства“, нагласио је министар Ковачевић, напомињући да ће предузећа која се не буду придржавала уговорних одредби, бити дужан да врате укупан износ добијених средстава подстицаја, увећан за законску затезну камату.

Према његовим ријечима, комисија Министарство индустрије, енерегетике и рударства ће провести поступак додјеле подстицаја и предложити листу послодаваца са којима ће, након што Влада донесе Одлуку о одобравању, бити потписани уговори за додјелу подстицаја.

„ Корисник средстава може бити мало и средње предузеће које има сједиште на подручју Републике Српске, да му је дјелатност у подручјима пољопривреда, шумарство и риболов, прерађивачка индустрија или грађевинарство према Закону о класификацији дјелатности, те да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса најмање у посљедњих 6 мјесеци прије дана расписивања јавног позива и нема доспјелих, а неизмирених обавеза у тренутку подношења захтјева за додјелу подстицаја“, рекао је министар Ковачевић.

Он је истакао да корисник подстицаја не може бити правно лице које је користило подстицаје у претходном периоду, а након истека предвиђеног рока за задржавање броја радника, смањило број запослених, као ни правно лице које је смањило број запослених радника у посљедњих годину дана прије расписивања јавног позива.

„Критерији који ће се узимати у обзир приликом рангирања су: редовност у измиривању обавеза по основу пореза и доприноса у претходних годину дана до дана расписивања јавног позива, пословни резултат послодавца у посљедња три годишња обрачунска периода, развијеност општине у којој се врши додатно запошљавање, број запослених радника у тренутку подношења захтјева, као и планирани број и стручна спрема новозапослених радника“, нагласио је министар Ковачевић.

Правно лице које се пријављује на јавни позив обавезно је доставити, поред тражених докумената, попуњен образац за пријаву на јавни позив, који је уз јавни позив, доступан на веб страници на порталу Владе Републике Српске http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/javnipozivi/Pages/PregledJavnihPoziva.aspx.

Јавни позив остаје отворен 21 дан од дана објављивања.
 0 КОМЕНТАРА

  1. Da su mislili podrzati proces zaposljavanja ne bi ukinuli program za pripravnike, ovako ce samo na legalan nacin podijeliti pare nekim svojim „halfovima“, kao sto su uradili i kod podrske za medije. Providno i jadno, na ovo vise niko ne nasjeda. Ja mislim da ce ovo zavrsiti na racunu hotela Kaldera, tamo je najpotrebnije, davno su polomljeni neki kreveti, red je da se obnovi taj namjestaj B-)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *