Обавезе ФЗО РС премашиле пола милијарде, непокривени дефицит 84 милиона КМ

Непокривени дефицит Фонда здравственог осигурања Републике Српске у 2015. години износио је 84,3 милиона марака, док су укупне обавезе ФЗО на крају прошле године премашиле пола милијарде марака, наведено је у ревизорском извјештају Фонда за прошлу годину.

четвртак, мај 19, 2016 / 18:15

Непокривени дефицит Фонда здравственог осигурања Републике Српске у 2015. години износио је 84,3 милиона марака, док су укупне обавезе ФЗО на крају прошле године премашиле пола милијарде марака, наведено је у ревизорском извјештају Фонда за прошлу годину.

Главна служба за ревизију јавног сектора РС дала је мишљење са резервом Фонду за рад у прошлој години, а ревизори су посебно истакли огромне обавезе ФЗО од којих је значајан износ доспио на наплату, затим дефицит, као и бројне друге пропусте.

„Укупни приходи и примици Фонда у 2015. години су износили 624,8 милиона КМ, док су расходи и издаци исказани у износу од 709,1 милиона марака, што је за 13 одсто више у односу на остварене приходе и примитке. Стварање обавеза изнад расположивих средстава није у складу са Законом о буџетском систему РС“, наводи се у извјештају и додаје да је буџетски дефицит Фонда лани био 20,2 милиона марака.

Укупне обавезе Фонда на крају 2015. године износиле су 528 милиона марака и незнатно су смањене у односу на прошлу годину. Од тог износа на краткорочне се односи 381,7 милиона, а на дугорочне 146,5 милиона КМ.

Ревизори су скренули пажњу на краткорочне обавезе Фонда које су углавном доспјеле на плаћање.

„Од укупног износа краткорочних обавеза Фонд до краја фебруара ове године није измирио обавезе у износу од 310,2 милиона КМ, од којих обавезе из ранијих година износе 183,6 милиона, а из 2015. године 126,5 милиона КМ“, наведено је у ревизорском извјештају Фонда.

Обавезе Фонда према дијализним центрима у Републици Српској на крају 2015. износиле су 61,5 милиона КМ што је 30 одсто односно за 14,3 милиона КМ више у односу на годину раније.

Трошкови рефундација нето плата за вријеме привремене спријечености за рад износили су 11,4 милиона КМ и већи су за осам одсто у односу на ребаланс буџета Фонда. На крају 2015. године обавезе по основу накнада боловања преко 30 дана износиле су 38,9 милиона КМ и веће су за 21 одсто или за 6,8 милиона КМ у односу на претходну годину.

С друге стране, краткорочна потраживања Фонда за ненаплаћене доприносе у прошлој години износила су 38,8 милиона КМ.

Ревизиори су навели и да је Фонд по основу Уговора о компензацији закључених са Министарством финансија, Министарством за избјеглице и расељена лица, Министарством рада и борачко – инвалидске заштите, Заводом за запошљавање РС и Министарством здравља и социјалне заштите затворио међусобна потраживања и обавезе у укупном износу од 11 милиона КМ, а те компензације нису спровођене преко трансакционих рачуна, што није у складу Законом о унутрашњем платном промету.

Истакли су и да нису евидентирана ни призната потраживања Фонда из стечајних поступака у износу од 1,4 милиона КМ, чиме су потраживања и приходи периода потцијењени за овај износ.

 Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *