Закључци Владе РС: Вјетрењаче, мостови, школарине

Преносимо списак закључака са посљедње сједнице Владе РС.  Влада Републике Српске утврдила је данас, на 44. сједници, у Бањој Луци Нацрт закона о заштити животне средине. Овим законом уређује се заштита животне средине ради њеног очувања, смањивања ризика за живот и здравље људи, те осигуравања и побољшавања квалитета живота, заштита компоненти животне средине, информисање и […]

четвртак, децембар 15, 2011 / 13:35

Преносимо списак закључака са посљедње сједнице Владе РС.

 Влада Републике Српске утврдила је данас, на 44. сједници, у Бањој Луци Нацрт закона о заштити животне средине.

Овим законом уређује се заштита животне средине ради њеног очувања, смањивања ризика за живот и здравље људи, те осигуравања и побољшавања квалитета живота, заштита компоненти животне средине, информисање и приступ информацијама у области заштите животне средине, планирање и заштита животне средине, стратешка процјена утицаја и процјена утицаја на животну средину, поступак издавања еколошких дозвола и спречавања несрећа великих размјера, систем еко-означавања и управљање заштитом животне средине, финансирање активности везаних за животну средину, одговорност за штету нанесену животној средини, као и права и обавезе правних и физичких лица која обављају дјелатност утврђене овим законом.

Вјетроелектране код Невесиња

Влада Републике Српске прихватила је Информацију у вези са изградњом парка вјетрењача Трусина на подручју општина Невесиње и Берковићи и донијела Рјешење о утврђивању јавног интереса за додјелу концесије за изградњу овог парка.

Према Рјешењу, утврђује се јавни интерес за додјелу концесије за изградњу парка вјетрењача на локалитету Трусина, инсталисане снаге 51 MW на подручју општина Невесиње и Берковићи.

Концесија за изградњу парка вјетрењача додјелиће се путем јавног позива, у складу са одредбама чл. 23. до 26. Закона о концесијама.

Андрићев институт

Влада Републике Српске прихватила је Иницијативу о оснивању Андрићевог института, коју је покренуло Министарство науке и технологије и Министарство просвјете и културе.

Питање оснивања Андрићевог института ће бити предмет расправе на заједничкој сједници Владе Републике Српске и Владе Републике Србије уз сарадњу са Министарством науке и технологије Републике Српске, Министарством просвјете и културе Републике Српске, Министарством просвјете и науке Републике Србије и Министарством културе, информисања и информационог друштва Републике Србије.

Породице, дјечија заштита…

Влада Републике Српске дала је сагласност Министарству породицe, омладинe и спортa на План утрошка средстава за период 01.01.-31.12.2011. године, у укупном износу од 841.750,97 КМ.

Средства се распоређују на сљедећи начин: субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова (104.362,00 КМ), текући грантови за унапређење и развој омладинског организовања (20.500,00 КМ), тeкући грантови непрофитним удружењима и организацијама за афирмацију породице 3.320,00 КМ, капитални грантови за стамбено збрињавање породица са петоро и више дјеце (314.900,00 КМ), текући грантови спортским организацијама (69.325,00 КМ), капитални грантови непрофитним организацијама за изградњу, реконструкцију и санацију спортских објеката (50.000,00 КМ), трансфери спортским организацијама (50.000,00 КМ), трансфер Фонду за дјечију заштиту – „Фонд треће и четврто дијете“ (179.343,97 КМ), издаци за набавку постројења и опреме (50.000,00 КМ).

Влада Републике Српске дала је сагласност Министарству здравља и социјалне заштите, на план утрошка средстава за збрињавање жртава насиља у породици у износу од 206.500,00 КМ за период 01.01.-31.12.2011. године.

Паре за културу

Влада Републике Српске је дала сагласност Министарству просвјете и културе на План утрошка средстава за период 1. јануар – 31. децембар 2011. године, са позиције 415000 – Грантови, у укупном износу од 271.150,00 КМ, и то: текући грантови културе за националне мањине, износ од 47.950,00 КМ; текући грантови културе, износ од 150.500,00 КМ; финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу, износ од 55.300,00 КМ; текући грантови студентским организацијама, износ од 17.400,00 КМ.

Школарина на ЕТФ

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о висини школарине за студијске програме трећег циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци за академску 2011/12. годину.

С обзиром да се трећи циклус студија изводи само на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци, висина школарине је утврђена само за студијске програме ове организационе јединице Универзитета.

Висина школарине на Електротехничком факултету Универзитету у Бањој Луци утврђује се у износу од 2.500,00 КМ за један семестар.

Тражење цинка, олова и бакра код Фоче

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о утврђивању јавног интереса за додјелу концесије за истраживање олова, цинка, бакра и пратећих метала на истражном простору „Челебићи“, општина Фоча.

Концесија за истраживање додјелиће се на основу јавног позива, у складу са одредбама чл. 23. до 26. Закона о концесијама.

Мост на Дрини

Влада Републике Српске донијела је Закључак у вези са реализацијом пројекта изградње моста преко ријеке Дрине, између Републике Србије и Републике Српске (Босна и Херцеговина), на локацији Бачевци – Факовић.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *