Влада РС: Помоћ извозницима који су погођени изузетним догађајима

Министарство индустрије, енергетике и рударства расписаће сутра, 28. априла 2011. године, Јавни позив за додјелу средстава по основу субвенција за подстицај извоза привредним субјектима који остварују извоз, а погођени су природним непогодама или другим изузетним догађајима. Под природним непогодама или другим изузетним догађајима подразумијева се: поплава или пожар код подносиоца захтјева, који се десио у […]

среда, април 27, 2011 / 19:21

Министарство индустрије, енергетике и рударства расписаће сутра, 28. априла 2011. године, Јавни позив за додјелу средстава по основу субвенција за подстицај извоза привредним субјектима који остварују извоз, а погођени су природним непогодама или другим изузетним догађајима.

Под природним непогодама или другим изузетним догађајима подразумијева се: поплава или пожар код подносиоца захтјева, који се десио у периоду од 01.01.2010. године до 07.04.2011. године , као и грађански немири у појединим државама, који су се десили у периоду послије 01.01.2011.године, а због којих је наступио привремени прекид пласмана готових производа или услуга на инострано тржиште, те није остварен уговорени извоз привредног субјекта.

Средства се могу одобрити привредном субјекту само за једну од наведених намјена.

Укупно додјељена средства по јавном позиву не могу прећи износ од 3.000.000,00 КМ, а што чини дио планираних и расположивих средстава у буџету Министарства индустрије, енергетике и рударства за 2011. годину на позицији 414100 – Субвенције за подстицај извоза.

Додјела средстава извршиће се на основу Ранг листе привредних субјеката-подносиоца пријава усвојене од стране Владе Републике Српске и Рјешења о додјели средстава министра индустрије, енергетике и рударства, а по динамици стављања средстава министарству на располагање.

На Јавни позив могу се пријавити привредни субјекат под сљедећим условима:
• да има сједиште на територији Републике Српске,
• да се бави производњом или производно-услужном дјелатношћу за потребе извоза,
• да није био корисник помоћи у 2010. и 2011.години по истом основу,
• да има учешће извоза у укупном пословном приходу за 2010. годину више од 15%,
• да је претрпио штету усљед поплаве или пожара, који се десио у периоду од 01.01.2010.године до 07.04.2011. године или усљед грађанских немира у појединим државама, који су се десили у периоду послије 01.01.2011.године, усљед чега су нереализовани или дјелимично реализовани уговорени послови за пласман готових производа или услуга на инострано тржиште,
• да запошљава на неодређено вријеме на дан 31.12.2010. године више од 30 радника.

Износ средстава која се могу одобрити по једном привредном субјекту утврдиће се на основу бројa и износa поднесених пријава, те укупног износа средстава за расподјелу.

Средства која се могу одобрити по једном привредном субјекту износе максимално до 40 % од износа процијењене штете или неоствареног извоза, с тим да укупни износ не може прећи 500.000,00 КМ.

Привредни субјекат којем буду одобрена средства по основу овог Јавног позива, не може поново бити корисник субвенција које додјељује Министарство индустрије, енергетике и рударства у 2011. години.
 Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *