Влада РС: Данашњи закључци

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 46. сједници у Бањој Луци, Нацрт закона о цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности. Циљ доношења закона цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника јесте да утврди услове […]

четвртак, децембар 29, 2011 / 18:57

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 46. сједници у Бањој Луци, Нацрт закона о цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности.

Циљ доношења закона цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника јесте да утврди услове за безбједан и несметан цјевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника, пројектовање и изградњу, испитивање и пуштање у рад, стручну оспособљеност за одржавање и кориштење цјевовода, мјере заштите и надзор на територији Републике Српске.

Када је ријеч о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности, ријеч је о потреби континуираног прилагођавања и унапређивања регулативе која уређује ову област, те о стварању повољнијих услова за инвеститоре. Такође, за несметано функционисање тржишта хартија од вриједности и јачање повјерења јавности у финансијско тржиште, Закон је побољшан и у дијелу који се односи на заштиту од манипулације на тржишту хартија од вриједности.

Влада Републике Српске усвојила је Нацрт стратегије хемијске безбједности Републике Српске за период 2012-2016. година.

Разлози за доношење Стратегије хемијске безбједности Републике Српске за период 2011-2016. године налазе се у потреби да се осигура високи ниво заштите здравља људи и животне средине од могућих штетних ефеката од опасних хемикалија и производа који их садрже кроз поштовање процедура за њихово стављање на тржиште Републике Српске у складу са Законом, а које су у складу са прописима и стандардима ЕУ из ове области. Исто тако разлог за доношење Стратегије јесте наставак континуитета у примјени прописа из области опасних хемикалија и извршавање преузетих обавеза на основу потписаног ССП-а.
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији плана капиталних инвестиција у здравственом систему Републике Српске за 2011. годину.

Укупна средства за капиталне инвестиције у јавном сектору здравства у 2011. години износе cca 74 милиона КМ. У 2011. години активности су биле усмјерене на реализацију планираних капиталних инвестиција и пројеката из Плана капиталних улагања.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске очекује да ће реализацијом капиталних улагања повећати доступност здравствене заштите, смањити број пацијената лијечених у иностранству и повећати ефикасност здравственог система уз унапређење квалитета рада.

Влада Републике Српске усвојила је Студију о очувању старих заната у Републици Српској са препорукама за њихово очување

Влада је задужила Министарство индустрије, енергетике и рударства да предузме активности на јачања конкурентности, унапређењу подршке и промоције старих заната у складу са мјерама предвиђеним Стратегијом за развој малих и средњих предузећа у периоду 2011-2013. године.

Влада Републике Српске усвојила је План образовања одраслих за 2012. годину.

Влада Републике Српске дoнијела је Одлуку о давању сагласности Агенцији за воде обласног ријечног слива Саве, за извођење радова на санацији постојећег савског насипа на локацији гравитационог испуста поред црпне станице „Тополовац“ општина Бијељина методом антифилтрационе завјесе, у укупном износу од 260.000,00 КМ.

За реализацију Одлуке задужује се Министарство финансија и Агенција за воде обласног ријечног слива Саве.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о додјели новчане помоћи неразвијеним и изразито неразвијеним општинама, у износу од 558.333,33 КМ.

Влада Републике Српске донијела је одлуку којом се одобрава новчана помоћ јединици локалне самоуправе у ванредној ситуацији, општини Соколац, за санацију штете проузроковане пожаром на згради Установе за културу „Перо Косорић“, у износу од 20.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је одлуку којом се одобрава новчана помоћ јединици локалне самоуправе у ванредној ситуацији, општини Хан Пијесак, за отклањање насталих посљедица у водоснабдјевању узрокованих сушом, у износу од 10.000,00 КМ.
 Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *