Усвојен буџет и Економска политика

Народна скупштина Републике Српске усвојила је јуче Нацрт закона о буџету РС за 2012. годину од 1,825 милијарди КМ, што је за четири одсто више него ребалансирани овогодишњи буџет.  Укупни буџетски оквир чине буџетски приходи од 1,6 милијарди КМ, примици од издавања хартија од вриједности 95 милиона КМ, примици од рефундације отплаћених зајмова крајњих корисника […]

субота, новембар 26, 2011 / 04:38

Народна скупштина Републике Српске усвојила је јуче Нацрт закона о буџету РС за 2012. годину од 1,825 милијарди КМ, што је за четири одсто више него ребалансирани овогодишњи буџет.

 Укупни буџетски оквир чине буџетски приходи од 1,6 милијарди КМ, примици од издавања хартија од вриједности 95 милиона КМ, примици од рефундације отплаћених зајмова крајњих корисника 69,2 милиона КМ и примици од дугорочних зајмова од 60 милиона КМ.

Порески приходи у 2012. години планирани су у износу 1,4 милијарде КМ, што представља повећање од 87,6 милиона КМ или 6,4 одсто у односу на ребаланс буџета за ову годину.

Приходи од пореза на добит у наредној години планирани су у износу од 126,5 милиона КМ, затим приходи по основу пореза на доходак 199,6 милиона КМ, од индиректних пореза милијарду и 116 милиона КМ, те непорески приходи у износу 144,7 милиона КМ.

Укупни расходи у Нацрту буџета за 2012. годину износе 1,825 милијарди КМ, од чега се 1,437 милијарди КМ односи на домаћу буџетску потрошњу, а 387,3 милиона КМ на осталу буџетску потрошњу.

Највећа позиција на расходовној страни од 699 милиона КМ је за лична примања, што представља увећање од 2,5 милиона КМ, односно 0,4 одсто у односу на средства која су планирана ребалансом буџета за 2011. годину.

За субвенције у 2012. години планирано је 115,5 милиона КМ, од чега за подстицај развоја пољопривреде и села 60 милиона КМ, "Жељезницама РС" 25 милиона КМ, за подстицај и развој привреде 20 милиона КМ, нефинансијским субјектима у областима шумарства пет милиона КМ, а субвенције каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова 0,9 милиона КМ.

Грантови у 2012. години износе 28,4 милиона КМ, док средства планирана за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета РС износе 228,4 милиона КМ, од чега за породичне инвалиднине 86,8 милиона КМ, личне инвалиднине 66,7 милиона КМ, борачки додатак 12 милиона КМ.

За Програм социјалног збрињавања радника предвиђено је 10 милиона КМ, за цивилне инвалиднине 6,7 милиона КМ, дознаке социјалним институцијама 19,2 милиона КМ, дознаке пружаоцима услуга за превоз ученика 5,2 милиона КМ и дознаке за одликоване борце 2,8 милиона КМ.

Народна скупштина РС усвојила је Нацрт Економске политике за 2012. годину, којом је предвиђен позитиван привредни раст од 2,5 одсто.

Циљеви Економске политике РС за идућу годину су: позитиван привредни раст, смањење незапослености, јачање активности државе на плану подршке привреди, покретање значајних инвестиционих пројеката.

Циљеви Економске политике су и очување социјалне стабилности, уз додатну социјалну праведност, задржавање и јачање фискалне стабилности, реформа јавне управе, борба против корупције и криминала и европске интеграције.

Народна скупштина РС усвојила је Нацрт закона о извршењу буџета РС за 2012. годину, којим се прописује укупан износ средстава буџета, прихода и начин коришћења прихода буџетских корисника, те уређује који приходи се морају наплаћивати и распоређивати посредством система јединственог рачуна трезора.
Парламент Српске усвојио је Нацрт закона о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности, којим се регулише поступак издавања овлаштења за обављање физичког и техничког обезбјеђења.

Министар унутрашњих послова РС Станислав Чађо рекао је да новину у овом закону у односу на важећи закон представља изузеће од примјене овог закона на припаднике властите службе обезбјеђења у привредним друштвима која имају организовану властиту службу обезбјеђења.

Народна скупштина РС усвојила је Нацрт закона о минералним ђубривима, којим се уређују услови за разврставање, квалитет, обиљежавање, испитивање, фитосанирарну контролу, производњу и промет минералних ђубрива.

Посланици су усвојили и Нацрт закона о измјенама и допунама закона о Жељезницама РС, којим се материја жичара пројектованих за превоз лица усклађује са директивом ЕУ.

Предсједник Народне скупштине РС Игор Радојичић заказао је наставак сједнице парламента РС у уторак, 29.новембра.



Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *