Правосуђе дужно око десет милиона КМ

Судови, тужилаштва, казнено-поправни заводи и остале институције правосуђа Републике Српске запали су у дугове који износе око десет милиона марака. У информацији о неизмиреним обавезама институција правосуђа, коју је недавно усвојила Влада РС, наведено је да су њихове неизмирене обавезе, без дугова за бруто плате, закључно са 15. септембром ове године износиле 9,99 милиона марака. […]

понедељак, октобар 15, 2012 / 09:57

Судови, тужилаштва, казнено-поправни заводи и остале институције правосуђа Републике Српске запали су у дугове који износе око десет милиона марака.

У информацији о неизмиреним обавезама институција правосуђа, коју је недавно усвојила Влада РС, наведено је да су њихове неизмирене обавезе, без дугова за бруто плате, закључно са 15. септембром ове године износиле 9,99 милиона марака.

Највеће дуговање правосудне институције имају за отплату обавеза из ранијих година за које се накупило 2,72 милиона марака. Дуговања по основу кривичног поступка износе 1,60 милиона, а за стручне услуге износе 1,53 милиона марака.

– То су обавезе према адвокатима, вјештацима, болничким установама и осталом стручном особљу у Казнено-поправним заводима, те по основу судских рјешења и ослобађајућих пресуда – истакнуто је у информацији.

Највећи дужници у правосудном сектору су основни судови, а слиједе их окружни судови, казнено-поправни заводи, окружна тужилаштва и окружни привредни судови.

Неизмирене обавезе 19 основних судова у Српској достигле су 4,02 милиона марака. Основни судови највише дугују за утрошену енергију, комуналне, комуникационе и транспортне услуге за које нису платили 831.757 марака.

– Дуг основних судова по основу кривичних поступака износи 782.621 марку, бруто накнада 434.828, стручних услуга 376.902, док за обавезе из ранијих година дугују 1,33 милиона марака – истакнуто је у информацији.

Укупне неизмирене обавезе окружних судова у Српској износе 2,58 милиона марака, а предводи их Окружни суд Бањалука са 121.902 марке. Када су у питању окружни судови највећа дуговања су настала по основу кривичног поступка и износе 821.604 марке. Окружни судови за стручне услуге дугују 731.303 марке, а за обавезе из ранијих година 594.835 марака.

Казнено-поправни заводи у РС дужни су 2,04 милиона марака, а највећа дуговања имају за набављену храну и униформе за које добављачима није плаћено 575.473 марке.

Поред тога ове установе за струју, комуналне, комуникационе и транспортне услуге дугују 459.975 марака, док су неплаћени рачуни из претходних година достигли вриједност од 401.040 марака.

Укупне неизмирене обавезе окружних тужилаштава износе 817.550 марака, а највећи дуг има Окружно тужилаштво Бањалука у износу од 294.502 марке. Сва окружна тужилаштва у текућој години највише дугују за стручне услуге, док се највећи дио њиховог укупног дуга односи на обавезе из ранијих година.

Иако функционишу тек неколико година, дуговања окружних привредних судова достигла су већ 199.068 марака, а највећа ставка у њиховим дуговањима односи се на неисплаћени регрес судија. Највеће неизмирене обавезе има Окружни привредни суд Бањалука који је дужан 73.890 марака.

Преостале правосудне институције дужне су укупно 344.206 марака, а највећи дио новца односи се на Судску полицију – 107.615 КМ. Највећи дио дуга институција из ове категорије односи се на бруто накнаде и накнаде по основу путовања и смјештаја, те за отплату обавеза из ранијих година.

У Министарству правде РС су истакли да су анализирали дуговања и попуњеност радних мјеста у односу на усвојене акте о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у правосудним институцијама и да ће на основу тога предузети мјере за превазилажење ове ситуације.

С друге стране Влада РС је обавезала институције правосуђа да сагледају могућности уштеде у оквиру усвојеног буџета и о томе обавијесте Министарство правде РС.

Запослени
Правосудне институције не могу да плаћају текуће обавезе, иако нису попуниле сва радна мјеста која су предвиђена систематизацијом.

Из извјештаја судова и тужилаштава видљиво је да је у РС систематизовано 491 радно мјесто носилаца правосудних функција, а попуњено је 458 мјеста.

– Специјално тужилаштво има пет непопуњених мјеста, окружна тужилаштва четири, окружни судови седам, основни судови девет, а Републичко тужилаштво једно радно мјесто – наведено је у информацији.

Што се тиче осталих запослених у правосудним институцијама Српске, систематизовано је 2.701, а попуњена су 2.443 мјеста.

Дугови правосудних институција РС

 

Институције Износ (КМ)

Основни судови 4.023.107

Окружни судови 2.575.796

Казнено-поправни заводи 2.036.215

Окружна тужилаштава 817.550

Окружни привредни судови 199.068

Остале институције 344.206

Укупно 9.995.942

 Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *