Послије свих приватизација: 51,3 милиона евра кредита за Жељезнице РС

Борд директора Свјетске банке прихватио је на засиједању одржаном 07.12.2017. године, у пријатељском Вашингтону, финансирање пројекта реструктурирања Жељезница Републике Српске.

субота, децембар 9, 2017 / 13:48

Одобрени кредит подразумијева износ од 51,3 милиона евра, а сљедећи кораци везани за овај пројекат и кредитно задужење се односе на процедуре задуживања на нивоу Републике Српске и БиХ.

Реструктурирање Жељезница Републике Српске представља један од приоритета Владе Републике Српске како би се успоставио систем који је самоодржив, а који је уједно и ефикасан и ефективан. С тим у вези, активности које су започете још у 2015. години, уз техничку помоћ Свјетске банке, интензивиране су у претходном периоду.

Основни циљ овог пројекта је унапређење оперативне ефикасности и постизање финансијске одрживости овог друштва.

Рeзултaти имплeмeнтaциjе предложених мјера и активности реструктурирања трeбa да буду видљиви крoз jaчaњe оперативних и финaнсиjских кaпaцитeтa Жељезница, у смислу стабилизације oснoвнoг пoслoвaњa, али и кроз успостављање квалитетног жељезничког система у Републици Српској, који не заостаје за најбољим праксама развијених земаља.1 КОМЕНТАР

  1. Ма да, сви требамо да плаћамо кредите да би се финансирали прекобројно запослени страначки играчи, да владајућима не зафали љепиоца плаката???

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *