ИРБ РС: 588,17 милиона КМ кредита у прошлој години

Инвестиционо развојна банка Републике Српске (ИРБ РС), закључно са 31. децембром, пласирала је путем својих кредитних линија 588,17 милиона КМ у 4 230 одобрених кредита и још 105,3 милиона КМ у хартијама од вриједности емитената из РС. "Инвестициони портфолио ИРБ РС има револвинг карактер, што значи да се кроз враћање пласираних средстава креира значајни револвинг […]

среда, јануар 19, 2011 / 08:46

Инвестиционо развојна банка Републике Српске (ИРБ РС), закључно са 31. децембром, пласирала је путем својих кредитних линија 588,17 милиона КМ у 4 230 одобрених кредита и још 105,3 милиона КМ у хартијама од вриједности емитената из РС.

"Инвестициони портфолио ИРБ РС има револвинг карактер, што значи да се кроз враћање пласираних средстава креира значајни револвинг фонд који ће постати дугорочни извор средстава за финансирање привредног раста и развоја, а поврат пласираних кредитних средстава је 100 одсто", саопштено је из ИРБ РС.

Према намјени одобрених средстава, 62 одсто је инвестирано у основна средства, 25 одсто у обртна, а 13 одсто у рефинансирање постојећих задужења, што показује да су предузећа највише инвестирала у модернизацију и ширење капацитета.

Кредитна средства ИРБ РС су намјенског карактера и њихова употреба се контролише, те одступање коришћења средстава од уговорене намјене није дозвољено, а до сада утврђено ненамјенско коришћење код 20 корисника, те им је, у складу с правилима, наплаћен преостали износ кредита увећан за уговорну казну.

Закључно са 31. децембром путем ових кредитних линија ИРБ РС је омогућила очување постојећих 28.392, као и отварање 4.391 нових радних мјеста, према уговореној динамици имплементације пројеката.

Највише средстава је пласирано у област прерађивачке индустрије, и то 225,7 милиона КМ или 56,7 одсто од укупно одобрених средстава, а слиједе је пољопривреда, лов и шумарство са 54,5 милиона КМ или 13,7 одсто, и грађевинарство са 33,1 милиона КМ или 8,3 одсто.

Учешће прерађивачке индустрије у одобреним средствима је за 47,2 процентна поена веће од њеног учешћа у БДП-у, док пољопривреда и грађевинарство партиципирају за 2,5 односно 2,4 процентна поена више у одобреним средствима у односу на њихово учешће у БДП-у.

Финансијска подршка овим приоритетним секторима, допринијела је даљем повећању њиховог учешћа у структури БДП-а РС.

Повећање обима производње индустрије видљиво је и из званичних статистичких података. Раст индустрије у 2008. години износио је 17 одсто, у 2009. години 19 одсто и у 2010. години 4,1 одсто у односу на исти период претходне године.

Својим концептом контрацикличног дјеловања ИРБ РС је осигурала снажан допринос у одржавању и повећавању нивоа инвестиционе потрошње која генерално представља значајни стабилизациони фактор економије у кризним периодима, наводи се у саопштењу.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *