Голићева: Вулића користе мешетари, а Гранд трејд све ради легално

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић изјавила је да се спор који је породица Вулић из Бањалуке покренула против фирме „Гранд трејд“, Градске управе и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију користи у дневно-политичке сврхе и за обмањивање јавности. "Ту су се појавили мешетари којима није интерес да се […]

среда, јун 12, 2013 / 10:49

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић изјавила је да се спор који је породица Вулић из Бањалуке покренула против фирме „Гранд трејд“, Градске управе и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију користи у дневно-политичке сврхе и за обмањивање јавности.

"Ту су се појавили мешетари којима није интерес да се ријеши проблем породице Вулић, већ подршку тој породици користе у дневно-политичке и личне сврхе. Међу њима су и неке невладине организације", рекла је Голићева.

Она је за "Глас Српске" истакла је да су ствари јасне када је ријеч о оном шта пише у земљишним књигама, о власништву, дозволама, пресудама и о усвојеном регулационим плану, али се, без обзира на то, рјешење не назирени ни послије одласка делегације Владе Српске на позив породице Вулић и одржаног састанка.

"Желимо да овај случај буде ријешен на најбољи начин, да се породица Вулић не излаже трошковима, а да инвеститор `Гранд трејд` не трпи. И Жељко Вулић је био без јасног и конкретног приједлога. Он је тражио да поништим грађевинску дозволу на шта, по закону, немам право, а инвеститор би одмах против нас поднио тужбу", појаснила је Голићева.

Она је додала да је регулациони план за ту локацију усвојен 2006., а измјене и допуне 2009. године, чиме је обухваћен приступни пут на имању породице Вулић, који је ушао у склоп градске грађевинске парцеле.

"Град им је дао алтернативни пут као привремено рјешење, на шта они одједном не пристају, иако су објекти породице Вулић у привременом статусу, јер је тим регулационим планом предвиђена изградња саобраћајнице преко плаца на којем се налази њихова кућа", навела је Голићева.

Према њеним ријечима, Министарство је до сада, у складу са законом, издало двије грађевинске дозволе "Гранд трејду" за објекте у том комплексу.

"Инвеститор нам је доставио сву документацију и уплатнице којим доказује све неопходне уплате средстава у буџет града и републичких институција", нагласила је Голићева, те напоменула и да постоји пресуда Окружног суда у Бањалуци којом је тужбени захтјев Вулића одбијен.

Она је додала да се у пресуди наводи да су дозволе које је министарство издало "Гранд трејду" основ за изградњу свих будућих објеката и истакла да је Вулићев захтјев за остављањем пута у досадашњој функцији неодржив, јер иде преко градилишта, купљен је и сада је власништво града, што се види и из регулационог плана.

"То је јавна површина. `Гранд трејд` је до сада, послије издавања дозвола, уплатио око пет милиона КМ у буџет града и уплатиће још око 20 милиона за све објекте. Министарство с тим у овој фази нема никакве везе. Ово је само ствар добре воље због мајке породице Вулић која је позвала представнике институција на разговор", додала је Голићева.

Она је истакла да је породица Вулић 2007. године Градској управи Бањалука предала захтјев за урбанистичку сагласност и он још није ријешен, те да питање саобраћајнице која пролази кроз плац Вулићевих град може ријешити провођењем поступка експропријације, јер је ријеч о јавној површини и градском земљишту.0 КОМЕНТАРА

 1. Значи Вулићи, није вас случајно посетио министар за избегла и расељена лица.

  ВУЛИЋИ СУ ЛОПОВИ!

 2. Pokušajte analizirati argumente ministarke Golić i dati kontraargumente bez vrijeđanja nje i njene porodice! Ona je bila fer i pokušava pomoći porodici Vulić. Ona je sad njihov najbolji prijatelj.

  Oni koji ih koriste u dnevnopolitičke svrhe im neće pomoći.

 3. злизо, парзан!!! Па добро нечисти људска, зар нисте чули изреку: „Своје се месо не једе?!“

  Ни пси не пишају један по другом! Сребренка и њена сестра су чистокрвне србкиње потуричке вјере к’о што сте и сами!!!
  Отац им се звао Реџо и био учитељ у Ћелинцу. Додуше, он је био потурица из Црне Горе, али ви се сад сви заједно зовете „бошњаци“ зар не?
  Пих какав сте олош и талог то земља не држи..

 4. Ево информације из Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, паметан ће прочитати и схватити:

  Инвеститор „Grand trade“ д.о.о. Бања Лука обратио се овом министарству дана 04.6.2007. године захтјевом за издавање урбанистичке сагласности за изградњу пословно-стамбених објеката у Бањој Луци, спратности од -3+П до -3+П+14+М (могућа повучена етажа) на земљишту означеном као к.ч. бр. 1781/3, 1764/6, 1781/2, 1772/1 и 1772/2, и дијелови к.ч. бр. 1781/4, 1764/5, 1764/4, 1764/3, 1763/1, 1764/6, 1758, 1757, 1765/3, 1755/2, 1768//1, 1764/1, 1766, 1774/1, 1770/1, 1770/2, 1812/2, 1775/1, 1775/2, 1774/3, 1774/2, 1812/3, 1812/7, 1774/4 и 1774/6, све к.о. Бања Лука 7 (нови премјер).
  У току поступка прибављени су сви докази потребни за издавање урбанистичке сагласности, на основу којих је утврђено да су тражени радови у складу са Ревизијом регулационог плана за простор између улица Јована Дучића, Паве Радана, Првог крајишког корпуса и Вука Караџића („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 15/06) и другим прописаним условима, те је рјешењем овог министарства број 16-364-271/07 од 14.10.2009. године инвеститору била дата тражена урбанистичка сагласност.
  У поступку прије доношења наведеног рјешења омогућено је учешће заинтересованим странкама Вулић Жељку и Вулић Бранку, власницима к.ч. бр. 1770/1 и 1770/2 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 685/6 и 685/135 (стари премјер), а које према регулационом плану улазе у састав грађевинске парцеле намијењене за изградњу предметних објеката, те је рјешењем предвиђено формирање грађевинске парцеле у двије фазе, тако што се наведено земљиште Вулића односи на другу фазу формирања грађевинске парцеле, након рјешавања имовинско-превних односа на истом.
  Напријед наведено рјешење о урбанистичкој сагласности поништено је пресудом Окружног суда у Бањој Луци од 27.9.2010. године из разлога што из података у спису није било јасно по којем основу је за издавање урбанистичке сагласности надлежно ово министарство.
  Након поништавања рјешења о урбанистичкој саглсности употпуњен је поступак доказима из којих несумњиво произилази да се ради о радовима из члана 75. став 2. тачка 15. Закона о уређењу простора – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, бр. 84/02, 14/03, 112/06 и 53/07), јер висина неких објекта у једном дијелу прелази 50 метара и што ће у радном времену, ако се посматра комплекс као цјелина, бити присутно више од 2.000 људи.
  Инвеститор је затражио да се тај поступак оконча по Закону о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 55/10) и да се издају локацијски услови, а која могућност је прописана чланом 126. тог Закона, те су издати локацијски услови број: 16-364-271/07 од 04.8.2011. године за исте радове за које је раније била дата урбанистичка сагласност, уз фазно формирање грађевинске парцеле, а који радови су у потпуности у складу са регулационим планом за предметно подручје.
  ►Дјелимичним рјешењем овог министарства број: 15.03-361-195/12 од 03.5.2012. године инвеститору одобрено грађење подземних етажа (-1, -2 и -3), бруто површине 12.450,90 m2, као дијела прве фазе изградње предметног комплекса пословно стамбених објеката, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1764/1 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 73/103 (стари премјер).
  ►Рјешењем овог министарства број 15.03-361-195/12 од 12.4.2013. године инвеститору је на истом земљишту одобрена изградња објекта број 5, те дијела објекта број 2 који се односи на хипермаркет који залази у габарите објекта број 5 у приземљу и галерији. Спратност овог објекта је П+9+Пе.
  Напријед наведеним рјешењима одобрена је изградња на земљишту на коме су ријешени имовинко-правни односи и на коме Вулић Жељко и Вулић Бранко немају стварних права, те је пресудом Окружног суда у Бањој Луци број 11 0 У 009682 12 У од 31.5.2013. године одбијена њихова тужба против рјешења од 03.5.2012. године као неоснована.

  Након доношења дјелимичног рјешења и издавања прве грађевинске дозволе за грађење фазе А-1 подземних етажа, као дијела прве фазе изградње наведеног комплекса пословно-стамбених објеката у Бањој Луци ово министарство дало бројне одговоре и доставило потребну документацију на упућена питања неких посланика у Народној скупштини, давало одговоре и документацију медијима који су у том периоду о томе интезивно извјештавали или давало одговоре и документацију невладиним организацијама или лицима који су то тражили позивајући се на Закон о слободи приступа информацијама. Напомињем Вам да се ради о рјешењима донесеним у управном поступку и да није уобичајнено да орган коментарише рјешења која донесе с обзиром да је против истих дозвољена правна заштита према поуци о правном лијеку за лица која имају правни интерес и својство странке у том поступку.

  ►У скалду са Законом о уређењу простора и грађењу инвеститор је у предвиђеном року обавјестио Републичку урбанистичко-грађевинску инспекцију која је надлежна за овај комлекс објеката јер је грађевинску дозволу издало министарство.
  ►Путем овлаштене институције Града Бања Лука (ЗИБЛ) извршено је записничко исколчавање објекта дана 17.05.2012.године (Записник број: 4-1-48-90/12 од 17.05.2012. године).

  Одредбама Закона о уређењу простора и Закона о општем управном поступку (ЗУП) прописано је ко може имати својство странке у поступку издавање грађевинске дозволе и коме је орган управе који води поступак дужан омогућити учешће у поступку у својству странке, као и документација коју је инвеститор дужан доставити уз захтјев. Против рјешења овог министарства, која су коначна у управном поступку и као таква извршна, дозвољена су правна средства која су назначена у поуци о правном лијеку, а која су до сада користили правни заступници породице Вулић који су покренули управни спор код Окружног суда У Бања Луци против првог рјешења овог министарства број: 15.03-361-195/12 од 03.05.2012. године. Пресудом окружног суда у Бања Луци Број: 11 о U 009862 12 U од 31.05.2013. године одбијена је тужба тужиоца Вулић Бранка и Вулић Жељка као неоснована чиме је прва грађевинска дозвола постала и правоснажна.

  Иначе према одредбама ЗУП-а грађевинска дозвола је извршна кад постане коначна, а подношење тужбе у управном спору је ванредни правни лијек и он по правилу не одлаже извршење рјешења.

  Овом министарству је у петак 07. 06. 2013. године достављен захтјев за понављање поступка издавања грађевинске дозволе дате рјешењем број: 15.03-361-195/12 од 12.04.2013. године (друга дозвола) јер правни заступник породице Вулић сматра да нису учестовали у овом поступку као странка. Министарство ће о овом захтјеву одлучити у складу са одредбама ЗУП-а и Закона о уређењу простора и грађењу.

  ►Град Бања Лука, Одјељење за просторно уређење, грађевинарство и екологију је рјешењем број: 03-360-94/2013 од 30.04.2013. године одобрио инвеститору ГРАДУ БАЊА ЛУКА да може приступити изградњи приступног пута-привременог карактера, лоцираног на земљишту означеном као к.ч. број 1774/5 к-о. Бања Лука 7, нови премјер) у складу са локацијским условим и одобрене техничке документације. Овај приступни пут је привременог карактера, гради се на земљишту које је сада у власништву Града Бања Лука и који служи за прилаз посједу-индивидуалним стамбеним и помоћним објектима породице Вулић умјесто ранијег прилазног пута који више не може бити у функцији пошто се преко њега граде објекти у складу са датим грађевинским дозволама инвеститору „Grand trade“ д.о.о Бања Лука. Иначе, земљиште на којем се налази ранији прилазни пут је у власништву инвеститора „Grand trade“ д.о.о Бања Лука и према наведеном регулационом плану овог подручја чини грађевинску парцелу на којој се врши изградња објеката овог комплекса. Поступак ради утврђивања права служности преко овог земљишта који је вођен на захтјев породице Вулић је обустављен рјешењем Основног суда у Бања Луци.
  Против овог рјешења овом министарству достављена је жалба коју је уложио правни заступник породице Вулић сматрајући да им није било омогућено учешће у поступку који је претходио доношењу оспореног рјешења и да они нису захтјевали изградњу овог пута. Министарство је ову жалбу одбацило Закључком број: 15.03.-360-45/13 од 23.05.2013.године као изјављену од неовлаштеног лица јер Вулићи нису странка у овом поступку, односно нису власници предметног земљишта, поступак се не води на њихов захтјев нити се поступак води против њих.
  Према Закону о уређењу простора, као материјалном пропису који је основ за издавање дозвола код грађења објеката, инвеститор је за добијање грађевинске дозволе дужан да достави локацијске услове, доказе да је власник земљишта на којем тражи изградњу која мора бити у складу са регулационим планом, мора доставити доказ да је платио накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренту које за наведене објекте израчунава надлежни орган града Бања Лука, доказ да је платио прописане таксе и накнаде, мора доставити ревидован главни пројекат и сагласности на тај пројекат јавних и комуналних предузећа. Све ове доказе инвеститор „Grand trade“ д.о.о Бања Лука је доставио и није било законских разлога да му Министарство не изда тражене грађевинске дозволе. У поступку издавања дозвола орган цијени законске разлоге и доказе, а не некавне произвољне и неосноване приче и претпоставке.

  Инвеститор „Grand trade“ д.о.о Бања Лука је до сада добио двије грађевинске дозволе за објекте у наведеном комплексу гдје ће до потпуне реализације и изградње морати добити већи број грађевинских дозвола с обзиром на велики број објеката а што ће зависти од динамике подношења захтјева инвеститора и достављањ доказа прописаних наведеним законом. Контролу да ли у овом моменту инвеститор на градилишту радове изводи у складу са издатим грађевинским дозволама не врши ово министарство већ то врши надлежна урбанистичко-грађенинска инспекција, што је у конкретном случају Републичка урбанистичко-грађевинска инспекција која је у саставу Републичке управе за инспекцијске послове.

  У поступку издавања дозвола инвеститор овом министарству доставља обимну документацију у оргиналу или овјереним фотокопијама како то наведени Закон налаже. У тој обимној документацији налази се већи број уплатница којима инвеститор доказује да је уплатио значајна финансијска средства у корист буџета града Бања Лука и републичких институција. Да ли је г-дин Радишић нешто фалсификовао или не мени није познато нити је то посао министарства са којим руководим, за то постоје надлежни органи. За ово министарство је битно да је инвеститор „Grand trade“ д.о.о Бања Лука доставио законом прописани доказ односно оргиналне примјерке земљишно књижне документације да је власник земљишта на којем се предметна изградња врши које је издала Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове у чијој надлежности је издавање ових докумената, а све уплатнице којима доказује да је инвеститор уплатио прописане накнаде и таксе достављњне су у оргиналу и налазе се у списима ових предмета.

  Све дозволе које је до сада издало ово министарство су издате на законит начин у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, ЗУП-ом и у складу са Ревизијом регулационог плана за простор између улица Јована Дучића, Паве Радана, Првог крајишког корпуса и Вука Караџића („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 15/06) и другим прописаним условима те су нетачне дезинформације којима појединци путем неких медија покушавају недобронамјерно дезинформисати јавност износећи да спратност објеката није у складу са регулационим планом.

 5. miladin, 12.06.2013. 21:12:18

  Pametan ce zaspati uz ovoliko pisanije.

  Gradjevinska mafija postoji i to je jasno.
  Pitanje je kako je zaustaviti.
  Problem je izmedju ostalog u tome sto je obican covjek prepusten sam sebi i sam se bori sa vlastitim nedacama.

  Nevezano za ovaj slucaj.Ako obican covjek pravi kokosinjac,birokratski aparat se ponasa prema njemu kao prema zivotinji.Vuca ga od odeljenja do odeljenja,covjek izgubi godinu dana dok istjera jedan jedini pisljivi dokument.

  Sa druge strane mocnici imaju unaprijed sastavljene referate,sto neko rece,kao da se radi o interesu opste drustvene koristi.

  Ovaj slucaj je ipak,kad se sve uzme u obzir ako nista drugo kap koja je prelila casu i konacno ukazala na dvostruke i trostruke arsine koji se kod nas godinama primjenjuju.

  Mozda nije losa ideja da skupstina formira nekakvu nezavisnu komisiju koju nece direktno finansirati vlada,koja moze stopirati neke stvari kad se ukaze potreba ili kada se ugroze opsta prava covjeka.

  Ali znajuci kako sve kod nas ide,tesko da bi oni dugo bili izvan dometa te mafije.

  Pitanje je

 6. Хтио сам само да замолим уреднике да уклоне слику ове фукаре- кад већ морамо да читамо ове бљувотине- да је макар не гледамо- комбинација ово двоје дефинитивно изазива сраћку.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *