Влада усвојила реформску агенду

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 31. редовној сједници Нацрт реформске агенде за Босну и Херцеговину за период 2015-2018 година. Реформска агенда обухвата шест значајних области: јавне финансије, опорезивање и фискална одрживост;пословна клима и конкурентост; тржиште рада; реформа социјалне заштите и пензија; владавина права и добро управљање; и реформа јавне управе. Усвајање и спровођење […]

четвртак, јул 23, 2015 / 19:32

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 31. редовној сједници Нацрт реформске агенде за Босну и Херцеговину за период 2015-2018 година.

Реформска агенда обухвата шест значајних области: јавне финансије, опорезивање и фискална одрживост;пословна клима и конкурентост; тржиште рада; реформа социјалне заштите и пензија; владавина права и добро управљање; и реформа јавне управе.

Усвајање и спровођење реформске агенде представља значајан корак за БиХ на путу ка ЕУ.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима.

Разлози за доношење предложених измјена и допуна Закона, проистиче из потребе да Република Српска предузме одговарајуће мјере ради реформисања инвестиционих фондова и стварања предуслова за развој овог сегмента финансијског тржишта , као интегралног дијела цјеловитог финансијског тржишта. Имајући у виду досадашње резултате рада инвестиционих фондова, као и искуства земаља у окружењу, и тенденције да се ове институције организују у форми отворених инвестиционих фондова, било је потребно приступити анализи преобликовања затворених инвестиционих фондова који послују на тржишту Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању Мирка Станетића за генералног директора ЈЗУ Универзитетска болница Клинички центар Бањалука, на период од четири године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о додјели додатних средстава домовима здравља у 2015. години.

Задужује се Фонд здравственог осигурања Републике Српске да обезбиједи додатна средства у износу од 2.000.000 КМ за финансирање рада у 2015. години сљедећих здравствених установа:ДЗ Рибник 55.000 КМ , ДЗ Петровац 20.000, ДЗ Шипово 30.000, ДЗ Кнежево 50.000, ДЗ Дрвар 10.000, ДЗ К. Дубица 200.000, ДЗ Нови Град 130.000, ДЗ Оштра Лука 50.000, ДЗ Костајница 50.000, ДЗ Крупа на Уни 20.000, ДЗ Модрича 120.000, ДЗ Брод 20.000 КМ, ДЗ Петрово 20.000, ДЗ Лопаре 50.000, ДЗ И. Стари Град 20.000, ДЗ Рогатица 70.000, ДЗ Соколац 80.000, ДЗ Хан Пијесак 50.000, ДЗ Источно Ново Сарајево 150.000, ДЗ Трново 20.000, ДЗ Сребреница 55.000, ДЗ Власеница 50.000, ДЗ Шековићи 20.000, ДЗ Милићи 50.000, ДЗ Невесиње 30.000, ДЗ Билећа 80.000, ДЗ Гацко 80.000, ДЗ Љубиње 50.000, ДЗ Берковићи 30.000, ДЗ Вишеград 70.000, ДЗ Чајниче 70.000, ДЗ Рудо 50.000, ДЗ Ново Горажде 50.000 и ДЗ Калиновик 100.000 КМ.

За реализацију одлуке задужује се Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и Фонд здравственог осигурања Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усмјеравању неутрошених средстава за реализацију мјере – Подршка запошљавању социјално најугроженијих категорија незапослених лица из Акционог плана запошљавања за 2014. годину у износу од 500. 000 КМ.

Ова средства из Буџета Републике Српске усмјеравају се за реализацију Пројекта подршке запошљавању и самозапошљавању дјеце погинулих бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС, и незапослених демобилисаних бораца ВРС „Заједно до посла“, компоненте III Суфинасирање самозапошљавања демобилисаних бораца и ратних војних инвалида у оквиру постојећег пројекта и Јавног позива за 2015.

За спровођење ове одлуке задужују се Министарство рада и борачко -инвалидске заштите, Министарство финансија, Министарство здравља и осцијлане заштите и ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске.

Влада Републике Српске је донијела Одлуку о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској.

Овом одлуком уређује се начин и поступак, финансирање и области финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској.

Средства за директну подршку реализацији приоритета утврђених стратегијама развоја јединица локалне самоуправе обезбјеђују се у оквиру успостављеног Финансијског механизма и износе 827.770 KM.

Влада Републике Српске обезбјеђује из Буџета Републике Српске за 2015. годину 385.200 КМ, у која је укључено и 35.200 КМ из неутрошених средстава првог циклуса Финансијског механизма.

Влада Швајцарске у сарадњи са Развојним програмом Уједињених нација (UNDP) обезбјеђује 495.000 КМ, од тога је 442.570 КМ намијењено за подршку пројектима јединица локалне самоуправе у оквиру Финансијског механизма, а 52.430 КМ су средства за покриће оперативних трошкова Инвестиционо-развојне банке Републике Српске.

Средства за директну подршку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској у оквиру успостављеног Финансијског механизма из ове одлуке су бесповратна.

Додјела средстава у оквиру успостављеног Финансијског механизма врши се на основу Јавног позива који расписује ИРБ .

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о пројекту “Јачање институција за заштиту животне средине/околиша Босне и Херцеговине и припрема за претприступне фондове“.

Влада Републике Српске позива на хитно постизање договора о механизму координације у процесу европских интеграција у БиХ.

Влада Републике Српске обавезује Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство здравља и социјалне заштите и институције Републике Српске надлежне за уређивање области животне средине да, након постизања договора из овог закључка, у складу са Уставом и законима дефинисаним надлежностима Републике Српске и у координацији са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, предузму мјере како би стечена знања и искуства пројекта из овог закључка могла бити примијењена у Републици Српској.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о предузетим активностима у вези са одлагањем радиоактивног отпада на локалитету Трговска гора Двор, Република Хрватска.

Влада Републике Српске обавезује Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију да настави да прати активности наведене у информацији, што укључује и обавезе утврђене Конвенцијом о процјени утицаја на животну средину у прекограничном контексту (Еспо Конвенција).

Влада Републике Српске обавезује Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство управе и локалне самоуправе и Министарство здравља и социјалне заштите, да израде текст Резолуције о противљењу активностима изградње одлагалишта отпада ниске и средње радиоактивности у општини Двор, Република Хрватска, те исти доставе Влади Републике Српске на разматрање.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о пројектном документу под називом: "Интегрисање климатских промјена у смањење ризика од поплава у сливу ријеке Врбас".

Задужују се Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, као контакт институција испред Босне и Херцеговине према Оквирној конвенцији УН о климатским промјенама UNFCCC, и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да у оквиру својих надлежности прате реализацију наведеног и да о спроведеним активностима извијесте Владу Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о процесу израде и усвајања секторских планских докумената и пакета акционих докумената ИПА за 2015. годину без учешћа представника институција Републике Српске.

Влада Републике Српске изражава забринутост о питању важења и спровођења секторских планских докумената и пакета акционих докумената ИПА за 2015. годину који су донесени без учешћа представника институција Републике Српске, јер наведени документи по свом садржају, предмету, обиму, али и по саставу оних који их израђују морају чврсто почивати на уставној структури БиХ и уставној дистрибуцији надлежности, што је једино било могуће обезбиједити посредством одговарајућег механизма координације у области европских интеграција.

Узимајући у обзир значај финансијске подршке Европске уније БиХ посредством инструмента ИПА II, а у циљу превазилажења идентификованих проблема у процесу програмирања за 2015. годину, те пријеке потребе да се процес европских интеграција у БиХ одвија у складу са њеном уставном структуром и дистрибуцијом надлежности између свих нивоа власти, Влада Републике Српске поново позива на хитно постизање договора о механизму координације у процесу европских интеграција у БиХ у складу са рјешењима и принципима договореним 2013. године, који су потврђени од Владе Републике Српске Закључком број: 04/1-012-2-1082/13 , од 23. маја 2013. године и закључцима Народне скупштине Републике Српске бр: 01-2114/13 , од 4. октобра 2013. године и 02/1-021-173/15, од 11. фебруара 2015. године.

Обавезује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку упозна Кабинет предсједавајућег Савјета министара и Дирекцију за европске интеграције БиХ.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *