Влада хитно сковала нови приједлог закона о порезу на доходак

Влада Републике Српске упутила је у скупштинску процедуру по хитном поступку Приједлог закона о порезу на доходак који из основа мијења начин опорезивања дохотка физичких лица, пореску основицу и пореска ослобађања. Без обзира на овако значајне измјене Влада је текст Приједлога закона доставила посланицима само један дан прије почетка пете редовне сједнице Народне скупштине. Најважније […]

среда, јул 15, 2015 / 14:25

Влада Републике Српске упутила је у скупштинску процедуру по хитном поступку Приједлог закона о порезу на доходак који из основа мијења начин опорезивања дохотка физичких лица, пореску основицу и пореска ослобађања.

Без обзира на овако значајне измјене Влада је текст Приједлога закона доставила посланицима само један дан прије почетка пете редовне сједнице Народне скупштине.

Најважније измјене

Једна од најважнијих измјена у Приједлогу закона о поезу на доходак који је у посједу портала КАПИТАЛ, је да се приход од дивиденде и удјела у добити ослобађа плаћања пореза на доходак.

Друго, као пореска олакшица по први пут се уводи умањење пореске основнице за плаћање премије животног осигурања у годишњем износу од 1.200 КМ.

Као новина уводе се двије нове врсте прихода у порески систем Републике Српске: свјетски доходак и остали дохоци.

Свјетски доходак је доходак који резидент или недомицилни резидент РС оствари по основу рада, имовине, осигурања и капитала изван граница РС и БиХ. Овај доходак се опорезује у РС у годишњем износу према годишњој пореској пријави у апсолутним износима у зависности од висине дохотка.

Опорезивање свјетског дохотка може остварити квалификовани инвеститор који изврши инвестиције у привреду РС у износ већем од два милиона КМ, наводи се у образложењу Приједлога закона.

„Остали доходак представља разлику између укупних прихода физичког лица и збира свих опорезивих доходака прописаних овим законом. Остали доходак обухвата све прихода из различитих уговорних односа, а који нису приход из радног односа. То су приходи из свих осталих извора, а који представљају разлику у вриједности имовине физичког лица на почетку и на крају пореске године“, наводи предлагач Закона.

„Ван дохвата руке“

Као новина уводе се трансферне цијене, између повезаних или неповезаних лица, ако се том трансакцијом крши стандард тржишне цијене.

Прописана је примјена принципа „ван дохвата руке“. „Пореских обвезник који има трансакције са повезаним лицима обавезан је приликом подношења пореске пријаве пореза на доходак да посебно прикаже вриједност трансакције између повезаних лица по трансферним цијенама и по цијенама које би се оствариле на тржишту у условима слободне конкуренције“.

Једна од измјена је повећање дневног износа топлог оброка који није опорезован са 3,5КМ на 4,5 КМ, односно са садашњих 77 КМ на 99 КМ мјесечно.

Влада у образложењу наводи да овим законом растерећује привредне субјекте, односно осниваче и власнике удјела тако што их ослобађа плаћања пореза на приход од дивиденте и удјела, и тиме их изједначи са пореских обвезницама у Федерацији БиХ гдје се тај порез не плаћа. То је, признаје Влада РС, „за посљедицу имало „пребацивање“ сједишта правних лица“.

Влада процјењује да ће примјеном овог Закона, Буџет РС изгубити око 9,4 милиона КМ годишње. Највише ће Буџет „коштати“ укидање пореза на дивиденду, око седам милиона КМ, док ће увођење животног осигурање као пореске олакшице, умањити јавне приходе за 2,2 милиона КМ.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *