Српска губи 112 милиона КМ због лошег управљања Банком Српске?

Повјериоци Банке Српске у стечају пријавили су 221,5 милиона КМ потраживања од ове банке, од којих је стечајна управница Мирјана Голић признала 152,2 милиона.

четвртак, јун 22, 2017 / 19:11

Више од двије трећине признатих потраживања, укупно 112 милиона, чине потраживања Владе РС и њених институција и јавних предузећа који ће бити посљедњи у реду намирења.

На данашњем испитном рочишту, које је трајало чак пет сати, стечајна управница је прочитала 276 пристиглих пријава, али то није коначна цифра, јер су у међувремену пристигле још неке пријаве. Укупно је оспорено 70 милиона КМ потраживања повјерилаца.

На рочишту којем је присуствовао велики број поверилаца, могле су се чути и замјерке на рад стечајне управнице, а неки су већ најавили покретање парничних поступака незадовољни износом признатих потраживања или исплатним редом у који су сврстани.

Сва потраживања Владе и њених институција и јавних предузећа Голићева је сврстала у пети суспендоавни исплатни ред што значи да ће ови повјериоци бити намирени након свих осталих.

Од 112 милиона КМ која су призната Влади и њеним институцијама, највећи износ потражује Инвестиционо-развојна банка (ИРБ) РС, односно фондови којима управља, и то 60,6 милиона КМ, а управница им је признала 48,37 милиона КМ.

Фонд становања, Фонд за развој источног дијела РС и Фонд за развој и запошљавање РС тражили су излучење свог кредитног портфолија из стечајне масе, али је Голићева то одбацила као несоновано.

Представници фондова негодовали су због одлука стечајне управнице, наводећи да ће поднијети тужбу, док је Голићева на то одговорила да се највише буне они који су као повезана лица били најупућенији у пословање „Банке Српске“.

Поред ИРБ-а велика потраживања има и Министарство финансија РС 27,06 милиона КМ од чега му је признато 24,9 милиона КМ. Ту су и „Аутопутеви“ РС са 12,2 милиона КМ, од чега им је признато 10,4 милиона КМ, Пореска управа 2,2 милиона КМ и у цјелости су призната, Министарство пољопривреде, шумарста и водопривреде је пријавило 2,5 милиона КМ по основу средстава на посебном рачуну Фомнда Партнер.

Гаранртни фонд је пријавио 10 милиона КМ потраживања и то 3,5 по основу депозита, око пола милиона по основу камата и шест милиона КМ по основу акцијског капитала. Призната су му сва потраживања осим камата, а потраживања по основу акцијског капитала такође су сврстана у пети суспендовани исплатни ред.

„Електропренос БиХ“ је пријавио 12 милина КМ, а признато му је 10,3 милиона КМ. И овај повјерилац је сврстан у пети суспендовани исплатни ред, тако да ће и он намирење чекати након осталих повјерилаца. Због ове одлуке незадовољна је била представница „Електропреноса“ која је питала шта је са ФБиХ, јер је ово заједничко предузеће РС и ФБиХ.

Милионска потраживања има и Електропривреда РС, односно њена зависна прдузећа.

Значајна потраживања имају и физичка лица из Унско-санског кантона гдје је приликом преузимања Уна банке, тада Балкан Инвестмент банка преузела значајан износ по основу неисплаћених депозита, а истовремено и дио имовине.

Агенција за осигурање депозита БиХ, која је раније исплатила осигурање депозите у Банци Српске, потражује 17,6 милиона КМ и она су у цјелости призната.

Исплате оних који су имали утицај на банку се суспендују док се не намире остали повјериоци

Стечајна управница Мирјана Голић рекла је након рочишта да су неки повјериоци имали примједбе на исплатни ред у који су сврстани, али је истакла да се зна гдје је мјесто повезаних лица.

Каже да не би требало бити значајнијих проблема у обезбјеђењу новца за исплату повјерилаца који нису имали утицаја на пословање банке, док би повезана лица која су имала утицај на пословање тек након тога дошла на ред за исплату.

„Њихове исплате се суспендују док се не намире сви повјериоци који нису имали било каквог утицаја на пословање банке. Потраживања повјерилаца која су сврстана у пети исплатни ред износе око 112 милиона КМ. То су сва лица која су имала било какав утицај на банку, а ту су Влада и владине институције, јавна предузећа, јер су били повезана лица банке и знали су за статус банке. Са аспекта Закона о банкама они се суспендују док се не намире повјериоци који такав утицај нису имали. Игром случаја, потраживања тих повјерилаца који нису имали утицаја нису толико велика и могу се сервисирати у јако кратком року. Након тога би се приступило исплати повезаних лица“, рекла је она.

Рајчевић најгласнији, изнио низ замјетки на излагање управнице

Директор бањалучке филијале Агенције за осигуранује депозита БиХ Перица Рајчевић који је данас имао највише замјерки на излагање стечајне управнице каже да исплатни редови нису правилно класификовани. Према његовом мишљењу спорно је и то што је стечајна управница компензовала одређена позтаживања, јер је тиме одређен број повјерилаца ставила у повлаште положај.

„Закон о банкама је врло јасан. У петом суспендованом исплатном реду могу бити само депозти, а у тај исплатни ред су сврстане и креитне линије и остала потраживања, што мора бити сврстано у шести, седми или девети исплатни ред. Што се тиче повезаних лица, она су мимо те класификације и то је посебан проблем. Агенција за банкарство је једина надлежна за прављење и одобравање списка повезаних лица, а стечајна управница је данас повезала већи број лица по том основу“, рекао је Рајчевић.

Покретање спора због непризнавања потраживања најавили су и представници жираната којима нису призната потраживања.

Члан Управног одбора Удружења житраната БиХ Микан Никић рекао је да је жирантима на више начина наплаћен незаконито одобрени кредит од стране Балкан Инвестмент банке.

„Сви ти кредити потичу из времена литванксе мафије. Балкан Инвестмент банка је била позната по томе што је посебан уговор писала за корисника кредита, а посебан за жиранта, тако да жирант није ни знао шта пише у уговору корисника кредита. Банка је чак ишла и на утуживање жираната, а кориснике кредита уопште није дирала“, тврди Никић.

Стечајна управница је одбила и 38,5 милиона КМ потраживања Укио банке из Литваније, а као разлог је навелда се се пред судом и тужилаштвом води парнични и кривични поступак у вези са овим потраживањима.

Данашње испитно рочиште одгођено је за 7. јул када би требало да буде одржано и извјештајно рочиште.



Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *