Поштована господо, имајте у виду…

На адресу наше редакције стигло је отворено писмо удружења грађана ”Тендер” из Бање Луке, упућено Савјету министара БиХ, а које у цјелини објављујемо.  Поштована господо у Савјету министара БиХ, када будете одлучивали о давању сагласности за обнављање мандата директорици и члановима Одбора Агенције за јавне набавке из реда стручњака, неопходно је да неизоставно имате у […]

среда, фебруар 16, 2011 / 20:28

На адресу наше редакције стигло је отворено писмо удружења грађана ”Тендер” из Бање Луке, упућено Савјету министара БиХ, а које у цјелини објављујемо.

 Поштована господо у Савјету министара БиХ, када будете одлучивали о давању сагласности за обнављање мандата директорици и члановима Одбора Агенције за јавне набавке из реда стручњака, неопходно је да неизоставно имате у виду њихов рад и дјеловање у протеклом мандатном периоду који по оцјени Удружења „Тендер“ и других релевантних, прије свега контролних, институција није био примјерен њиховом мјесту и улози предвиђеним Законом и подзаконским актима.

Наведено се прије свега односи на крајње површан и некористан аналитичко-истраживачки рад Агенције који није имао за циљ да ефикасно отклони недостатке и слабости у нормативном и институционалном погледу који су омогућавали и доприносили континуираном расту корупције у јавним набавкама, што је пресудно утицало да се БиХ с правом третира најкорумпиранијом земљом југоисточне Европе. Исто тако, подсјећамо Вас да због непоштивања одредби Закона о јавним набавкама од стране уговорних органа, од свих земаља у транзицији, код нас се другостепеном контролном органу упућује неупоредиво највише жалби, нпр. у 2009. години 1476 жалби, а у 2010. години 1831 жалба, док Агенција и њен Одбор то очито само нијемо посматрају, не чинећи готово ништа да се у одредбама Закона отклоне "уска грла" и да се путем провођења "превентивног мониторинга" над тендерском документацијом уговорних органа, на чему упорно инсистира наше Удружење и контролни органи, то ефикасно спријечи и онемогући. Бројни конкретни, веома јасни и прецизни приједлози УГ „Тендера“ годинама упућивани Агенцји упорно су игнорисани иако би се уградњом и примјеном истих по оцјени стручних и одговорних појединаца у контролним органима обезбиједило смањивање корупције у јавним набавкама за више од 60%.

Вас, као најодговорније у држави за предлагање Закона и постављање најодговорнијих државних службеника, као што је то у овом случају, питамо да ли су битнији интереси појединаца од општедруштвених, и докле ће добро плаћена радна мјеста и комодитет најодговорнијих у Агенцији бити искључиво у функцији задовољавања интереса корумпираног лобија из јавног и приватног сектора умјесто спречавања одлијевања у приватне џепове годишње више од 600 милиона КМ.

Овом приликом, сматрамо за потребно да Вас подсјетимо и на бројне неуспјешне активности Агенције на нормативном плану, посебно када су у питању законски и други прописи везани за јавне набавке, као што су:

Неуспјешно усвајање Приједлога измјена и допуна актуелног Закона у Парламентарној скупштини 2007. године;

Неусвајање Приједлога новог Закона о јавним набавкма у Парламентарној скупштини јула 2009. године;

Доношење од стране Вијећа/Савјета министара "Стратегије развоја система јавних набавки БиХ за период 2010.- 2015." 26. августа 2010. године, коју је креирала Агенција без предходно проведене јавне расправе, дакле крајње нетранспарентно и што је најбитније недовољно квалитетно у сегменту правне заштите. Само захваљујући упорности новинара и љубазности службеника у Вашем органу, исти документ уз коментар нашег Удружења стављен је на wеб страницу и тако постао доступан јавности;

Предложени Преднацрт Закона о јавним набавкама који је сачинила Агенција након објављивања конкретних приједлога Удружења и коментара о изостављању правне заштите у истом Агенција је повукла из расправе скидањем са wеб странице јавних набавки;

Стављањем на wеб страницу јавних набавки Приједлога Нацрта новог Закона о јавним набавкама, 14. новембра 2010. године званично је отпочела и јавна расправа о наведеном документу. Будући да јавне расправе фактички и није било, директорица Агенције је самоиницијативно продужила исту до 31. јануара 2011. године, без да организује било који од обећана три "округла стола" и то у Сарајеву, Мостару и Бањалуци.

Имајући у виду такав крајње неодговоран приступ Агенције у припремама за доношење изузетно значајног нормативног акта, Удружење је нашло за сходно и седмог фебруара ове године у просторијама Парламентарне скупштине БиХ одржало је "Округли сто" на тему: „Слабости у нормативној и институционалној примјени Закона о јавним набавкама БиХ које погодују и доприносе корупцији у јавним набавкама и преиједлози за њихово успјешно отклањање и превазилажење у новом Закону“ за 84 представника из уговорних органа и понуђача из 15 градова БиХ, као и релевантних институција и средстава јавног информисања. На жалост и на опште изненађење свих присутних учесника од којих су многи прешли више стотина километара да би учествовали у раду "Округлог стола", директорица нити било ко други из Агенције није нашао довољно за сходно да учествује у раду и да у расправи размијени мишљења и ставове са учесницима о конкретним проблемима у документу који су сами креирали и иницирали и који би поред легализације, појединим рјешењима омогућили још већу корупцију. За наведено од Вас као најодговорнијих за рад Агенције тражимо одговор да ли сујета директорице и неспремност да аргументовано брани рјешења из Нацрта у односу на предложена у Амандманима Удружења упућеним на 40 чланова Нацрта, као и да образложи разлоге давања погрешних мишљења за провођење појединих јавних набавки које су по ријечима предсједавајућег Уреда/Канцеларије за разматрање жалби нанијеле штету буџетима од више десетина милиона КМ. Таква испољавана самовољна понашања по процјени Удружења и других упућених у ову проблематику нарочито из контролних органа, апсолутно не даје довољно гаранције да ће се стање у јавним набавкама у наредном периоду промјенити на боље и у крајњој инстанци ефикасније заштити средства пореских обвезника и грађана, што је основни смисао и сврха постојања и примјене Закона о јавним набавкама.

Када се имају у виду наведена у суштини деструктивна понашања директорице и Одбора Агенција за јавне набавке, као и испољени непримјерено протежирајући начин око провођења процедура за обнављање њихових мандата, свакако постаје јасно да од потребно неминовно веће транспарентности и ефикасности у провођењу јавних набавки, као и обезбјеђивања праведне и активне конкуренције и једнаког третмана понуђача и што је најбитније ефикасније заштите јавних средстава у овом сегменту, ни у наредном периоду неће бити готово ништа, то свакако потврђује и општеважеће правило да они који су свјесно и са намјером стварали проблеме исте неће моћи успјешно и рјешавати.

Тешка економска ситуација и даљи пад животног стандарда грађана, од Вас као најодговорнијих у држави за предлагање новог, надамо се антикоруптивног, Закона и његову ефикасну и успјешну институционалну примјену, неминовно захтијева избор и постављање способних, одговорних, стручних и некорумпираних кадрова, а то досадашњи свакако нису. Сасвим је извјесно да доношење новог Закона и провођење истог у њиховој режији, додатно ће сасвим легално у приватне џепове понијети још коју стотину милиона КМ, то није интерес пореских обвезника ни грађана ове земље нити жељени пут ка европским интеграцијама, већ неизбјежан неминован даљњи економски и морални суноврат.

Господо, надамо се да у потпуности схватате величину и значај проблема чије успјешно рјешавање представља темељну основу за даљње нужне реформе, ми у оквиру цивилног друштва с правом очекујемо Ваше принципијелно и одлучно поступање као што то доликује највишем органу извршне власти у свакој земљи.

 



Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *