Нема злоупотребе положаја у Геодетској – само мишљење са резервом

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИП/ направила је велики помак у 2014. години у односу на претходне у смислу отклањања неправилности и неусаглашености у пословању, изјавио је директор Управе Милош Комљеновић. Комљеновић је истакао да у пословању није било злоупотреба службеног положаја и овлаштења и да се то види из препорука и завршног […]

субота, јул 11, 2015 / 10:58

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИП/ направила је велики помак у 2014. години у односу на претходне у смислу отклањања неправилности и неусаглашености у пословању, изјавио је директор Управе Милош Комљеновић.

Комљеновић је истакао да у пословању није било злоупотреба службеног положаја и овлаштења и да се то види из препорука и завршног мишљења у ревизорском извјештају за прошлу годину, гдје је РУГИП добила мишљење са резервом.

Он је навео да су уважене препоруке које се односе на запошљавање приправника, на авансне уплате, намјенско и рационално трошење јавних средстава, на поштовање Уредбе о накнадама за службена путовања, на закључивање уговора у складу са Законом о облигационим односима, примјене Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак и закона о доприносима и друге.

"Одређене неправилности које су се нашле на листи препорука у вези са финансијским извјештајима и усклађености пословања отклоњене су већ у првом кварталу ове године. Ријеч је о једној препоруци у вези са финансијским извјештајима која се тиче класификовања расхода, потраживања, обавеза, издатака, промјена на нето имовини и прегледу новчаних токова и двије у вези са усклађености пословања које се односе на избор помоћника директора и висину и исплату накнада волонтерима", рекао је Комљеновић за "Глас Српске".

Наводећи да је у Управи крајем 2013. године било 90 запослених који су ангажовани на одређено вријеме на двије године, он је рекао да је крајем прошле године тај број износио 38, односно да је укупан број извршилаца на одређено вријеме смањен са 159 на 56.

Комљеновић је нагласио да Управа има интензивне активности на отклањању неправилности из претходног ревизорског извјештаја и да поштујући прописе буде институција од великог угледа и повјерења грађана, органа управе и локалне смаоуправе, институција, привредних друштава, невладиних организација и удружења грађана и свих корисника.

"На тај начин ћемо брже и квалитетније остварити стратешки циљ Управе који се огледа у финансијским извјештајима и усклађености пословања који ће на фер и истинит начин пружити и приказивати стање имовине и обавеза, резултате пословања, извршење буџета и намјенског плана Управе, промјене на капиталу и новчане токове у скалду са међународним рачуноводственим стандардима и стандардима финансијског извјештавања", закључио је Комљеновић. Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *