Некад су више добијали кик-бокс и Цеца: Неразвијеним општинама 375.000 КМ

Влада Републике Српске донијела је данас на 28. сједници, одржаној у Бањој Луци, Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у износу од 375.000,00 КМ, за период 01.04 -30.06.2015. године. Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији активности реформе регистрације пословања у Републици Српској. Задужују се директни учесници јединственог […]

четвртак, јул 2, 2015 / 12:56

Влада Републике Српске донијела је данас на 28. сједници, одржаној у Бањој Луци, Одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, у износу од 375.000,00 КМ, за период 01.04 -30.06.2015. године.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији активности реформе регистрације пословања у Републици Српској.

Задужују се директни учесници јединственог информационог система зарегистрацију пословних субјеката (АПИФ, надлежни регистрациони судови иПореска управа Републике Српске) за финализацију активности у вези његовогнесметаног функционисања у пракси.

Задужује се АПИФ, да у сарадњи са Министарством финансија, изврши својефинално реорганизовање у циљу прилагођавања потребама једношалтерскогсистема регистрације пословних субјеката, узимајући у обзир доступне препоруке иискуства из праксе.

Задужује се Министарство правде да у сарадњи са надлежним регистрационимсудовима договори план активности везаних за електронску дигитализацију судскерегистрационе архиве.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о закључивању Меморандума о разумијевању између града Бијељина, Министарства финансија Републике Српске, Европске банке за обнову и развој и Холандске агенције за развој инфраструктуре у циљу сарадње и координације у погледу реализације Пројекта Бијељина фаза ИИ – Постројење за пречишћавање отпадних вода и проширење водоводне и канализационе мреже.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о мрежи основних школа са приједлогом рационализације. Влада Републике Српске усвојила је Информацију о савјетодавним активностима Министарства у области пољопривредне производње.

Влада Републике Српске у цијелости подржава мјере и активности које предузима Министарствопутем Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди у циљу приближавања мјера пољопривредне политике према крајњим корисницима, едукације пољопривредника и побољшања њиховог пословања, као и свих других активности усмјерених ка унапређењу пољопривреде и руралног сектора у цјелини.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о оснивању Јавне установе ергела “Вучијак“ Прњавор.

Овом одлуком оснива се Јавна установа ергела “Вучијак“ Прњавор,утврђује дјелатност, финансирање, органи управљања и руковођења и начин рада установе.

Оснивач Јавне установе ергела “Вучијак“ Прњавор је Влада Републике Српске.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *