Иво Ћипико: За крухом

Овдје се у потпуности потврђује да у космогонији доживљаја свеукупности, “живот” заузима централно мјесто код Ива Ћипика. Та лексема се употребљава семантички потпуно разнородно, али је то енергетски центар његовог система.


Иво Ћипико: Пауци

Именица “пауци” се у роману из 1909. године помиње само два пута и то са јасним разлогом. Ово је социјални роман карактера, са еротским умецима.