Честитка на доношењу досад најкоруптивнијег Закона о јавним набавкама који свијет познаје

Писмо госпођи Душанки Мајкић и господину Анти Домазету. Чланови Удружења грађана „Тендер“, чија приватна предузећа одговорно и редовно извршавају све своје обавезе према држави чиме доприносе уредном примању плата корисницима буџета, те енормним примањима Вас делегата у Парламентарној скупштини, чија обавеза и дужност подразумијева штићење јавног, а тиме и интереса својих бирача, како и сами […]

уторак, март 18, 2014 / 12:32

Писмо госпођи Душанки Мајкић и господину Анти Домазету.

Чланови Удружења грађана „Тендер“, чија приватна предузећа одговорно и редовно извршавају све своје обавезе према држави чиме доприносе уредном примању плата корисницима буџета, те енормним примањима Вас делегата у Парламентарној скупштини, чија обавеза и дужност подразумијева штићење јавног, а тиме и интереса својих бирача, како и сами знате, животно су заинтересовани да се донесу само јасна и поштена правила игре, која би омогућила успјешно тржишно натјецање, засновано искључиво на здравој конкуренцији и способности понуђача да нуде најбољу вриједност за предвиђени новац, а не да то чине разним мешетарењима натјечући се у куповини најодговорнијих у уговорним органима, све на рачун средстава све сиромашњих пореских обвезника и грађана.

Будући да у својој искреној и поштеној намјери, да се обезбиједи што успјешнија заштита јавних средстава у јавним набавкама и поред за то једнодушно обезбијеђене подршке за властите Амандмане и сам предложени Нацрт новог ЗЈН-а, како вам је познато, у најшире проведеним јавним расправама на простору БиХ, у коначници, што је усвајањем Приједлога новог ЗЈН-а евидентно, нисмо успјели у више него очито неравноправној борби са носиоцима отуђене власти од народа, која доношењем најкоруптивнијег ЗЈН-а има евидентно накану, да појачаном пљачком јавних средстава задовољи своје личне и партикуларне интересе, стога нам је једино као фер борцима преостало да вама и осталима који су гласали за овакав пљачкашки ЗЈН спортски честитамо у нади да ће ускоро разум и истинска брига за најугроженије грађане неминовно доћи до изражаја.

Понукани захтјевима руководсту Удружења великог броја чланова и учесника из јавних расправа да се управо од вас, који сте се посљедњих дана највише експонирали у средствима јавног информисања, затражи образложање за наводе које сте јавно износили, а исти сматрају да су непримјерени и по јавна средства изузетно штетни.

Од Вас госпођо Мајкић се тражи да јавно образложите:
а) Којим су то страним и евентуално домаћим експертима дата средства од 3 милиона КМ, колико је уложила међународна заједница за израду актуелног ЗЈН-а?
б) Како је могуће да је такав ЗЈН сачињен без ефикасних надзорних и контролних механизама који би могли успјешно спријечили да се од око 4 милијарде КМ, утрошених у јавним набавкам, чак 75%, што је вјероватно свјетски рекорд, утроши нетранспарентним, или као што се каже поступцима „у 4 ока“, гдје се у правилу цијене за робе, услуге и радове договарају и у пракси увећавају и до 60%, па и више у односу на цијене које би се, могле обезбиједити у транспарентним отвореним поступцима, што јасно указује на прелијевање у приватне џепове до милијарду и 200 милиона КМ?
ц) Како је могуће да нпр. од 20 највећих потписаних уговора чак 15 буду резултат проведеног преговарчког поступка без објаве, што је јединствен случај у свијету, а да на исто Агенција за јавне набавке и најодговорнији у законодавној и извршној власти не дају одговор и не нуде адекватно рјешење за превазилажење истог, већ ће такво понашање примјеном новог ЗЈН-а бити легализовано?

У вашем иступу изнијели сте да многи говоре, а ми додајемо и директорица Агенције за јавне набавке, да у руководству УГ Тендер постоје појединци који штите лични интерес, па ако је тешко рећи ко то говори, онда бар реците на кога се то лично односи и у ком се то конкретно Тендеровом ставу, мишњењу или пак приједлогу огледа, јер таква констатација је само дошла из наведена два до сада неаргументована извора, што има за циљ да омаловажи крајње стручно, одговорно и добронамјерно дјеловање УГ Тендера.

Такође сте у ТВ емисији навели да УГ Тендер износи нелогичности, вјероватно сте мислили на рјешења у предложеном новом ЗЈН-у, па Вас молимо да исте нелогичности јавно изнесете.

Како Ви видите могућност да Агенција, као што сте презентовали, надгледа цијели ток јавне набавке, ако истој у утврђеним обавезама није предвиђено вршење мониторинга над оглашеним предметним набавкама и конкретним видовима предметних набавки зацтраним у годишњим плановима набавки, што је једино као могућа пракса успјешног дјеловања предвиђено и у другим земљама, а управо због таквог досадашњег непоступања Агенције у вршењу правовременог и одговорног надзора (мониторинга), по мишљењу УГ Тендер и других упућених у јавне набавке, проузроковало је да се ¾ набавки проводи нетранспарентно, па ако то није разлог наведите шта је до наведеног урушавања транспарентности довело.

Молимо да изнесете и Ваше мишљење о оправданости трошења силног новца на билборде и огласе у разним медијима рекламирањем транспарентности, одговорности и конкурентности Агенције за јавне набавке, а ми Вас подсјећамо да од 25 запослених у Агенцији са јавношћу може да комуницира само директорица Агенције, а да су укупна дежурства у двије филијале и сједишту од 10 до 15 часова, наизмјенично уторком, сриједом и четвртком, која обезбјеђују телефонске контакте, што предствља само 37,5% радног времена једног запосленог, као и на чињеницу да запослени у Агенцији не проводе никакве мониторинге.

На проведеној јавној расправи у организацији Комисије за финансије и буџет, на којој је излагање било ограничено на 5 минута, нико, па ни представник Тендера, не би могао изнијети и образложити бројне амандмане, јер 18 амандмана УГ Тендер заједно са преостале 4 невладине организације, подржане од још 70 организација су на захтјев Комисије достављени путем протокола свим члановима Комисије. То што их Комисија није уобзирила касније није крив Тендер нити невладин сектор, јер исти се налазе међу укупно 147 амандмана приспјелих за 64 сједницу Представничког дома, на којој је нови ЗЈН усвојен у другом читању. Сама чињеница да је на 125 чланова упућено 147 амандмана говори о каквом се бесмисленом, нејасном и нерационалном документу ради и који ће једино успјешно послужити у коруптивне сврхе, што је и био циљ креатора документа и његових налагодаваца.

Ваша изјава у ТВ емисији да нисте добили Приједлог Нацрта новог ЗЈН-а који је сачинио УГ Тендер апсолутно не стоји, јер је исти упућен 29.12.2012., и 17.04.2013. свим делегатима, па свакако и Вама, с тим да је друго упућивање услиједило након допуна истог по проведеним конкретним расправама. Вјероватно да на исти нисте имали никаквих примједби, јер се темељи на директивама ЕУ о јавним набавкама, најбољим рјешењима из сусједних и других земаља, богатом искуству понуђача и проведеним бројним истраживањима УГ Тендер.

У ТВ емисији сте истакли да ни један од чланова предложеног ЗЈН-а није прошао, а да га Европска комисија није избрусила до краја, јер Европска комисија, како кажете неће подржавати чланове који подржавају корупцију. Ми не сумљамо у тај епохални подухват, али како је могуће да Европска комисија није исти брус користила код брушења чланова ЗЈН-ова Хрватске и Србије, који су у посљедње двије године донијеле нове веома антикоруптивне ЗЈН-ове, који су већ получили значајне антикоруптивне резултате, за разлику од нашег новог ЗЈН-а, у чијим одредбама се налазе рјешења и механизми који нису садржани у ЗЈН-овима наших сусједа, а по процјени Тендера и других упућених у проблематику јавних набавкаи су не само економски штетни, као што су:

 • несадржавање ни у једном члану ЗЈН-а обавезности доношења цјеловитих годишњих планова набавки са јасно разрађеним параметрима и објављивање истих на wеб страници јавних набавки, што ће имати неминовно за посљедицу као и до сада оглашавање ад хоц предметних набавки, прибјегавањем углавном доношењу одлуке о провођењу јавне набавке путе преговарачког поступка без објаве, као што је и до сада била штетна и непримјерена пракса;
 • априори ограничавање учешћа понуђача за укупну оглашену предметну набавку подјељену на лотове, што је у супротности са чланом 1. Устава БиХ у коме је загарантована слобода кретања лица, роба, услуга и капитала;
 • омогућавање уговорном органу доношења одлуке о поништењу или избору понуђача, у року од 7 дана по истеку важења понуда, инсистирањем на обавезности продужења рока гаранције, а све са циљем да се протежираном понуђачу по поништеном поступку омогући учешће у преговарчком поступку без објаве, у којем ће се цијене свакако договарати;
 • наплаћивање тендерске документације од понуђача је јединствен случај у Европи;
 • укидањм процента у новоусвојеном ЗЈН-у од 10% од укупних средстава предвиђених за јавне набавке за директне споразуме отвориће апсолутно простор „договорној корупцији“;
 • омогућавање провођења преговарачког поступка без објаве за радове вриједности веће од 9 милиона КМ, што је страно земљама ЕУ, које су обавезне да проводе пресуду Европског суда правде у којој је зацртано да се преговарачки поступци могу проводити само у 3 случаја и то ако је настао непредвидив догађај или се временски поступак процедуре не може провести у за то предвиђеном року или пак када постоји веза између наведена два случаја, а дакле све друге јавне набавке се морају јавно оглашавати;
 • необавезивање Агенције за јавне набавке да проводи мониторинг над оглашеним поступцима у односу на зацртане у годишњим плановима набавки;
 • омогућавање понуђачу да у властитој понуди не наводи имена подуговарача остављаљући простор да касније мешетарењем и уцјењивањм врше одабир истих, као и неутрврђивање процента већег од 50% за побједника предметне набавке;
 • утврђивање најниже новчане казне за уговорни орган до 15.000 КМ и одговорно лице у истом од 300 до 3.000 КМ, док је нпр. највећа казна у Републици Словенији 700.000 КМ, а у Републици Хрватској 266.000 КМ и највеће висине накнада за жалбу понуђача на простору Европе, гдје највећа накнада износи 7.100 КМ, а утврђене висине накнада су у супротности са Европском Конвенцијом о људским правима и слободама и чланом 2. Устава БиХ о праву на остваривање дјелотворног правног лијека;
 • утврђивање 17 извршилаца за рјешавање жалби понуђача је вишеструко већи број од истих у сусједним земљама, нпр. Србија 9, с тим да су исти обавезни да проводе и прекршајне поступке у првом степену, у Хрватској 7, а исти покривају и област концесија, док у Словенији и Црног Гори то обавља по 5 извршилаца, с тим да је сасвим евидентно да ће услиједити смањивање броја жалби и да исти неће имати обавезу кажњавања одговорних у уговорним органима као до сада, већ ће то чинити суд за прекршаје у којем ће, унапријед се зна, прекршаји застаријевати у конкуренцији са саобраћајним прекршајима, неплаћеним комуналијама и сл.;

неутврђивање прекршајних мјера:

 • ако на Порталу јавних набавки не објави провођење поступка у вриједности већој од 6.000,00 КМ;
 • ако на захтјев понуђача не достави одговор за појашњење тендерске документације;
 • ако уговорни орган онемогући увид понуђачу у понуду најповољнијег понуђача, по донесеној одлуци о избору најповољнијег понуђача у року од 2 дана од дана пријема захтјева;
 • ако на захтјев понуђача не изврши провјеру неприродно ниске цијене;
 • ако не донесе цјеловит годишњи план јавних набавки са свим јасно разрађеним параметрима и ако исти не објави на својој страници и Порталу јавних набавки;
 • ако понуђачу не достави тендерску документацију на његов захтјев;
 • ако уговорни орган не донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача или поништењу поступка до истека рока важења понуда.

Уједно да Вас питамо какав је Ваш став према чињеници да нови ЗЈН не садржи мјере за спречавање корупције, као што су обавезно пријављивање корупције у уговорном органу, потпуна заштита пријављивача корупције, укључивање Конкуренцијског вијећа у изрицање мјера забране учешћа уколико понуђач не поштује правила тржишног натјецања и сл.

Уколико, као што сте изјавили да не познајете довољно проблематику јавних набавки, молимо Вас да при одговору на тражено консултујете се са експертима, који су учествовали у јавној расправи, укључујући експерте из Европске комисије.

Од Вас господине Домазет се тражи да јавно образложите:

 • Да Вам не постављамо истовјетна питања која су постављена госпођи Мајкић, уколико сматрате за упутно да на иста одговорите било би веома пожељно, будући да сте искусан професор економске струке и како сте сами изјављивали добар познавалац проблематике јавних набавки.
 • Вашим иступима у медијима посљедњих дана везано за доношење новог ЗЈН-а рекли сте да је исти „реформски“ Закон, па Вас молимо да образложите у чему се та реформност огледа?
 • У чему Ви видите повољније услове, како наводите, конкурентности домаћим компанијама?
 • Који су то велики кораци напријед које омогућује, како Ви наводите, предложени, односно, сада већ усвојени ЗЈН?
 • У чему Ви видите повећану транспарентност и укидање многих елемената корупције, као што сте јавно констатовали?

У Вашем иступу сте констатовали да ће нови ЗЈН обезбиједити бржу и ефикаснију реализацију пројеката и инвестиција у јавном сектору и да ће то обезбиједити много ефикасније трошење јавног новца, молимо Вас да то повежете и са чланом 14. став (3) новог ЗЈН-а који даје могућност да се радови од 9 и више милиона КМ могу провести преговарачким поступком без објаве, па Вас додатно питамо да ли ће се ефикасност и трошење јавног новца искључиво темељити на преговарачким поступцима без објаве у којима се у правилу, као што и сами знате цијене договарају „у 4 ока“, а исти нетранспарентни поступак, иако то ни досадашњи ЗЈН није омогућавао, имао је учешће у укупно потписаним уговорима око 50%. Посебно сматрамо за корисно да управо Ви појасните зашто ни један члан ЗЈН-а није предвидио доношење цјеловитих и разрађених годишњих планова набавки и објављивање истих на Порталу јавних набавки, као што то чине све земље у транзицији и да ли сматрате да ће такав приступ отворити простор и афирмисати постојећу праксу уговорних органа да ад хоц донесеним одлукама углавном проводе преговарачке поступке без објаве.

Молимо Вас да и Ви изнесете Ваш став и виђење како је могуће да је СИГМА имала дијаметрално супротне аршине према рјешењима садржаним у Приједлогу новог ЗЈН-а БиХ у односу на истовјетна рјешења у ЗЈН-овима Хрватске, Србије и других земаља у транзицији.

Да ли уложени новац од 3 милиона КМ у израду актуелног ЗЈН-а сматрате оправданим, јер је искључиво отишао у руке „експерата“, твораца истог, што умногоме указује на њихов толерантан и благонаклон однос према специфичним и по нашем мишљењу апсолутно непримјереним рјешењима, у односу на антикоруптивна рјешења из ЗЈН-ова других земаља, које је Агенција за јавне набавке, под притиском коруптивног лобија из водеће двије партије у спрези са крупним капиталом, креирала.

Неовисно што се ради о средствима пореских обвезника Њемачке, да ли Ви сматрате оправданим трошење силног новца на бројне билборде широм БиХ и оглашавање у средствима јавног информисања транспарентности, ефикасности и одговорности Агенције за јавне набавке, која је као је и Вама познато својим нерадом и незаконитим поступањима у провођењу мониторнга допринијела девастирању јавних набаваки у БиХ, што је омогућило прелијевање у приватне џепове, по процјени Тендера и бројних експерата, до милијарду и 200 милиона КМ на годишњем нивоу.

Нас у Тендеру и ACCOUNT-у изненађује Ваш радикалан заокрет по стратешком пристутпу рјешењима у новом ЗЈН-у. Подсјећамо Вас да сте на јавној расправи одржаној у Сарајеву 26.02.2013. године о Приједлогу ЗЈН-а УГ Тендера у организацији АCCOUNT-а, увелико похвалили готово сва предложена рјешења у истом, посебно указујући на значај објављивања на Порталу јавних набавки фактички свих активности које се проводе у јавним набавкама, закључно са реализацијом уговора, а како и сами видите тај Ваш изузетно значајан и племенит став нови ЗЈН је употпуности игнорисао и уз Ваш благослов. Такав радикалан заокрет у релативно кретком времену отвара многа питања на која само Ви можете дати одговор јавности.
* * *
Надамо се и очекујемо да ће Ваши одговори на постављена питања и дилеме бити исцрпни и садржајни и да ће моћи задовољити радозналости и интересе чланова Тендера и учесника у јавној расправи, а и самих БХ грађана, јер ћемо исте о наведеном информисати. Само гласање о доношењу ЗЈН-а у Представничком дому најбоље говори какав је ЗЈН донесен и шта од њега очекују делегати, јер одговорни, озбиљни, честити и добронамјерни уговорни органи и понуђачи су са истим дубоко разочарани, а томе је, по процјени Тендера и невладиног сектора, управо Ваш допринос био највећи и пресудан.

 0 КОМЕНТАРА

 1. Vlada Brčko Distrikt BiH
  Odjel za stručne i administrativne poslove
  Pododjel za nabavke

  Predmet :Prigovor na tendersku dokumentaciju

  Prigovaramo na tendersku dokumentaciju
  broj predmeta: 13-003137/12 od 26.8.2013. tendera Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova.

  1. Prigovaramo na cjelokupan tenderski opis

  Obrazloženje:

  1.Od prvog dana ovaj tender je stvoren za jednu firmu,unaprijed se zna ko će pobijediti na tenderu za grijanje jer se ne bira način da se omogući bilo kakav pristup trećim firmama na poslovima grijanja.
  Tender se raspisuje četvrti ili peti put,ovaj prigovor će konačno dati odgovor ZAŠTO?
  Dana 3.9.2013. izvršio sam na licu mjesta pregled vrste radova i količina datih u predmjeru baš kako se to traži od potencijalnog izvođača prije davanja ponude.
  Odmah po dolasku,kotlovničar je telefonom obavjestio glavnog kotlovničara da je zainteresovani izvođač došao pregledati potencijalne radove ali mu je glavni kotlovničar rekao da nema potrebe za radovima u podstanici psihijatrije nego u podstanici opšte bolnice.
  Otišli smo u podstanicu opšte bolnice međutim stanje u podstanici se nije podudaralo sa tenderskim opisom radova.
  Na moje insistiranje da ipak odemo u podstanicu psihijatrije jer se tako traži tenderskim opisom,došli smo u ćorsokak.

  U podstanici psihijatrije jednostavno nema takvih pumpi,nema milimetra crne cijevi DN 65 a sa tražena 2 metra i četiri koljena DN 65 crne cijevi nemoguće je prepraviti podstanicu.
  Na sve to kotlovničar mi je rekao da sam jedini koji je došao pregledati radove.
  24 časa prije davanja ponude niko nije došao pregledati radove,svi su sigurni ŠTA i GDJE moraju ugraditi.
  Razmišljao sam da tražim hitan sastanak kod Gradonačelnika,
  da tražim pomoć Policije i Tužilaštva.
  Odustao sam jer Brčko boluje od sistemske korupcije.
  Odlučite kako god Vam je ćef,pametnom je i išaret dosta.

  S poštovanjem !
  Mladen Sofrenović

 2. Kancelarija za razmatranje žalbi
  Maršala Tita 11a
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Predmet : Žalba

  Poštovani,
  Dana 8.10.2013. uložili smo prigovor na tendersku dokumentaciju broj predmeta: 13-003137/12 od 26.8.2013. tendera Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova.

  Tenderska komisija je propustila da razmotri prigovor u skladu sa članom 51 stav 4.

  Žalbu temeljimo na članu 52 stav 7 ZJN BIH.

  Mi smo prigovor uložili na: „Prigovaramo na cjelokupan tenderski opis.“

  Obrazloženje:

  Prigovorima od 4.9.2013 i 8.10.2013 jasno smo ukazali da ne postoji radilište u skladu sa tenderskim opisom.
  U prigovorima je sve detaljno opisano,ja sam nemoćan u Brčkom da uradim bilo šta jer nisam našao čovjeka na funkciji koji smije barem nazvati telefonom tvorca tendera i pitati ZAŠTO,čak sam imao smiješan zahtjev da se pismeno obratim kako bi neko imao opravdanje zašto se usudio pozvati?
  Ljudi na najjačim funkcijama jednostavno mi kažu da „nisu u dobrim odnosima s dotičnim“,“donesem jače dokaze jer znaš ko mu je žena“,ili jednostavno neće da me prime i pošalju čistačicu da njoj kažem šta imam izigravajući tako funkciju držurnog tužioca.

  Smatram da mi nije odgovoreno iz samo jednog razloga,barem toliko imaju obraza i savjesti da mi pored ogoljenog kriminala nisu napisali da je moj prigovor NEDOPUŠTEN kada su svi svjesni da je u Brčkom

  očigledno dopušteno sve ono na što se ja žalim a to su kriminal,pisanja tendera po mjeri pojedinaca,pisanje javnih tendera s greškom u cilju otimanja ugovora i poništavanja tendera,dodjela licenci samo pravnim licima nad kojima nema nikakvog sistema kontrole uz istovremeno uzimanje prava na rad i život mojoj firmi već 19 mjeseci koliko VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH neće da donese licence za preduzetnike.

  S poštovanjem!
  Mladen Sofrenović

 3. Vlada Brčko Distrikt BiH
  Odjel za stručne i administrativne poslove
  Pododjel za nabavke

  Brčko,8.10.2013.god.

  Predmet :Prigovor na tendersku dokumentaciju

  Prigovaramo na tendersku dokumentaciju
  broj predmeta: 13-003137/12 od 30.9.2013. tendera Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova.

  1. Prigovaramo na cjelokupan tenderski opis

  Obrazloženje:

  Prethodnim prigovorom smo objasnili da se radi o nepostojećoj nabavci.
  Sada smo otišli korak dalje i tražili od tvorca tendera iz Kancelarije za upravljanje javnom imovinom da nam u skladu sa tenderskom dokumentacijom pokažu mjesto izvršenja potencijalnih radova.
  Ne samo što smo odbijeni,rečeno nam je da mi ne razumijemo „njihovu korenspodenciju“.
  Pozivam Gradonačelnik Antu Domića da lično u pratnji glavnog tužioca i šefa policije izvšimo obilazak lokacije radova prema tenderskom zahtjevu.
  Tražimo istragu i kažnjavanje jer se tenderski proces sveo na divljaštvo i otimanje iz očiju.
  Takođe se moraju pozvati firme koje su preuzele tendersku dokumentaciju da objasne na osnovu čega bi izvršili izradu ponude,a zna se kome je naštiman ovaj i svi ostali tenderi i ko „razumije korenspodenciju“.

  S poštovanjem !
  Mladen Sofrenović

 4. Епилог:
  Добио сам позив из Сарајева да одустанем од жалбе,нисам прихватио и онда сам одбијен навођењем неког глупог разлога.
  Анто је усвојио мој приговор мимо свих законских,људских и морални рокова и умјесто кажњавања организоване криминалне групе која је у стању измислити фиктивно радилиште и уредно га наплатити, мени је покренут поступак принудне наплате јер нисам платио таксу од 5КМ.

  Зато је нови закон потребан је криминалцима као хљеб,зрак или Сунце.
  Корупција је закон!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *