Брчко – Основано Јавно предузеће Путеви Брчко

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је данас Одлуку о оснивању Јавног предузећа “Путеви Брчко” д.о.о Брчко дистрикт које се оснива с циљем управљања путном инфраструктуром на подручју Брчко дистрикта.  Портпарол Владе Славица Павловић, каже да је оснивање јавног предузећа обавеза Брчко дистрикта преузета Уговором о кредиту за изградњу обилазнице око Брчког који је закључен са […]

среда, август 8, 2012 / 13:02

Влада Брчко дистрикта БиХ усвојила је данас Одлуку о оснивању Јавног предузећа “Путеви Брчко” д.о.о Брчко дистрикт које се оснива с циљем управљања путном инфраструктуром на подручју Брчко дистрикта.

 Портпарол Владе Славица Павловић, каже да је оснивање јавног предузећа обавеза Брчко дистрикта преузета Уговором о кредиту за изградњу обилазнице око Брчког који је закључен са Европском банком за обнову и развој.

„Јавно предузеће преузеће све запослене који су распоређени на радна мјеста у Пододјељењу за путеве и паркове Одјељења за јавне послове“, истакла је Павловић.
Према њеним ријечима ЈП “Путеви Брчко” обављаће дјелатности од општег интереса, између осталог управљати и руководити јавним путевима, путним објектима и свим другим добрима повезаним са њима, управљати и надгледати изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту путне инфраструктуре, одржавати зелене површине у путном појасу, обављати све послове техничке регулације саобраћаја на јавним путевима те управљати јавним паркинг површинама.Овим јавним предузећем управљаће Управни одбор, а представљаће га и заступати директор кога именује управни одбор, на основу јавног конкурса. Ова одлука биће упућена по хитном поступку у скупштинску процедуру, а вршиоца дужности директора, који је дужан спровести поступак уписа оснивања предузећа у судски регистар, именоваће Скупштина Брчко дистрикта .

На данашњем наставку 146. редовне сједнице чланови Владе усвојили су Нацрт одлуке о измјени Програма утрошка средства текућих грантова у 2012. години у Канцеларији градоначелника којом је новчани износ повећан са 5 000 на 10 000 КМ због повећаног броја захтјева за личне грантове.

Влада Брчко дистрикта усвојила је Нацрт одлуке о именовању члана преговарачког тима за преговоре Протокола уз привремени споразум у вези са приступањем Републике Хрватске Европској унији. Именовање члана Брчко дистрикта БиХ захтјев је Дирекције за европске интеграције, а протокол би уређивао питање трговинских концесија за пољопривредне производе и прилагођавање одредаба Привременог споразума, односно Споразума о стабилизацији и придруживању, које се односе на правила о поријеклу и на административну сарадњу у вези са примјеном релевантних одредаба о трговинским концесијама.

Влада Брчко дистрикта примила је к знању Информацију о могућности учествовања Брчко дистрикта БиХ у пројекту “АТРИУМ” – Архитектура тоталитарних режима 20. вијека у урбаном менаџменту и одобрила Нацрт одлуке о давању сагласности на пројекат и именовање представника Брчко дистрикта БиХ.

Чланови Владе усвојили су Одлуку о именовању шефа Административне службе у Пододјељењу за болничку здравствену заштиту Бошка Томића као лица с овлашћењем за заступање Јавне здравствене установе “Здравствени центар Брчко” у поступку уписа установе у регистар код Основног суда Брчко дистрикта до именовања директора.
На данашњој сједници Владе примљени су к знању извјештаји о ревизији Канцеларије градоначелника и Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду и усвојени Акциони планови за реализовање препорука из ревизије за ове органе управе.

Влада Брчко дистрикта БиХ примила је к знању Информацију о стицању, без накнаде, непокретности означене као к.ч. број 3953/11 КО Горњи Рахић док је неколико информација о стицању непокретности уз накнаду повучено са дневног реда.
Чланови Владе примили су к знању Информацију о допису фирме “WАБАГ“ који се односи на измирење разлике у цијени према Уговору “Пројектовање и изградња система за пречишћавање воде ријеке Саве у воду за пиће капацитета 330л/с, по систему “кључ у руке” и донијели закључак којим остају при ранијем ставу који је усвојен на 143. редовној сједници Владеа којом није подржана исплата разлике у цијени.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *